ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်း မှ ကြီးမှူး၍ ကမ္ဘာ့ဘဏ်နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် အစည်းအဝေး

မြန်မာနိုင်ငံအာမခံလုပ်ငန်းကဏ္ဍ ရေရှည်တည်တံ့သည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် အာမခံ လုပ်ငန်းကဏ္ဍ လွတ်လပ်ခွင့်ပြုရေး လုပ်ငန်းစဉ်တို့အပေါ် နိုင်ငံသားပိုင်အာမခံကုမ္ပဏီများနှင့် နိုင်ငံခြား အာမခံကိုယ်စားလှယ်ရုံးများ၏ လိုအပ်ချက်များ၊သဘောထားမှတ်ချက်များ၊ ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက် ပေးစေလိုသည့် အချက်များကို ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းသွားကြရန် ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီး ဌာနမှ ဦးဆောင်၍ ကမ္ဘာ့ဘဏ်အဖွဲ့၏ အကူအညီဖြင့် ၁၈-၁၀-၂၀၁၆ ရက်နေ့(အင်္ဂါနေ့) တွင် ၁၀:၀၀ နာရီ မှ ၁၅:၀၀နာရီ  အထိ  နိုင်ငံသားပိုင် ပြည်တွင်း ပုဂ္ဂလိကအာမခံ ကုမ္ပဏီများနှင့်လည်းကောင်း၊    ၁၉-၁၀-၂၀၁၆ ရက်နေ့ (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) တွင် ၁၀:၀၀နာရီ မှ ၁၅:၀၀နာရီ အထိ နိုင်ငံခြား အာမခံ  ကိုယ်စားလှယ်ရုံးများနှင့်လည်းကောင်း  သီးခြားတွေ့ဆုံပွဲများကို Kempinski  Hotel, Nay Pyi Taw ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

Tags: Finance