စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အာမခံလုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၏ (၁၃) ကြိမ်မြောက် (ပုံမှန်) အစည်းအဝေး (၃/၂၀၁၈)

  အစည်းအဝေးကို ၄-၇-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ရုံးအမှတ်(၂၆)တွင် အပိုင်း(၂)ပိုင်း

 

ခွဲ၍ကျင်းပပါသည်။ ပထမပိုင်းတွင် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအား အာမခံလုပ်ငန်း

 

ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၊အဖွဲ့ဝင်များမှ မိတ်ဆက်ကြပြီးအဖွဲ့၏သမိုင်းကြောင်းနှင့်ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုများ၊ဆောင်ရွက်ဆဲနှင့်

 

ဆောင်ရွက်ရန်များအား  ဒုတိယဝန်ကြီး (ဥက္ကဋ္ဌ)က  တင်ပြရာ  ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက  ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်

 

များအား လမ်းညွှန်    မိန့်မှတ်ပေးပါသည်။    ဒုတိယပိုင်းတွင်   ဒုတိယဝန်ကြီးက    ယခင်အစည်းအဝေးများတွင်

 

အကြောင်းအမျိုးမျိုးဖြင့်  ဆိုင်းငံ့ထားမှုများ  ရှိပါကြောင်း၊ ထပ်မံခွင့်ပြုမည့် အာမခံအမျိုးအစားသစ်များကိုလည်း

 

ဆွေးနွေးမည်ဖြစ်ကြောင်း   ၊  မြန်မာနိုင်ငံ၏   အာမခံစျေးကွက် ခိုင်မာစွာ   ဖွံ့ဖြိုး  တိုးတက်လာစေရန်၊  အာမခံ

 

လုပ်ငန်းကဏ္ဍ   ရှင်သန်   တိုးတက်    ထွန်းကားလာစေရန်နှင့် အာမခံဝယ်ယူသူ   ပြည်သူလူထုများအား

 

မှန်ကန်သော အကာအကွယ်‌ပေးနိုင်ရန်အတွက် မျက်ခြေမပြတ်  ကြိုးပမ်းနေကြောင်းနှင့် မိမိတို့ တာဝန်ယူ

 

ပြီးချိန်မှ ယခုအထိအစည်းအဝေး (၁၃) ကြိမ်ကျင်းပနိုင်ခဲ့ကာ အာမခံကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် စေရန်အတွက်

 

ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊  နိုင်ငံခြားအာမခံကုမ္ပဏီများ  မြန်မာနိုင်ငံစျေးကွက်သို့ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်

 

နိုင်ရေး၊  အာမခံ ကုမ္ပဏီရုံးခွဲများ ထပ်မံခွင့်ပြုနိုင်ရေး၊   အာမခံ  အကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီများ ခွင့်ပြုနိုင်ရေး၊

 

 ပြည်တွင်း  အာမခံကုမ္ပဏီများ   ရှင်သန် ဖွံ့ဖြိုး   တိုးတက်လာစေရေး၊   ပြည်သူများအနေဖြင့်   အာမခံ

 

ထားရှိစေရန်လုပ်ဆောင်ရေးတို့ကို     ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း   ပြောကြားပါသည်။   ထို့နောက်

 

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်  ဦးဇော်နိုင်က   ယခင်အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးခဲ့မှုများအပေါ် ဆောင်ရွက်ပြီးစီး

 

မှုများအားတင်ပြခြင်းနှင့် ယခုအစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးမည့် အမှာစာတစ်ခုချင်းစီတို့အားတင်ပြရာတွင်

 

မီးအာမခံ၊     အလုံးစုံမော်တော်ယာဉ်အာမခံနှင့်   ရေကြောင်းအာမခံတို့နှင့် ပတ်သက်၍    Coinsurance

 

ဆောင်ရွက်နေမှုများ   ၊   တဆင့်အာမခံ    ဆောင်ရွက်ပါက    နိုင်ငံတကာ၌   ဆောင်ရွက်နေမှုများအနက်

 

အရိုးရှင်းဆုံး  Quota Share  ဖြင့်  ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း၊ တဆင့်   အာမခံနှင့်ပတ်သက်သည့်  အစည်း

 

အဝေးကို   သီးခြားဆွေးနွေးရန်ဖြစ်ပါကြောင်း၊အာမခံစျေးကွက်အတွင်း အာမခံလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ဥပဒေ၊

 

နည်းဥပဒေများ၊ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာမှုမရှိဘဲ ဆောင်ရွက်နေသည့်ကုမ္ပဏီများအားအထောက်အထား

 

ပေါ်လွင်မှုရှိပါကထိရောက်စွာအရေးယူနိုင်ရေးစိစစ်တင်ပြကြရန်ဆွေးနွေးပါသည်။ထို့နောက် ဒုတိယဝန်ကြီးက

 

မြန်မာနိုင်ငံ အာမခံစျေးကွက် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက်နိုင်ငံတော်မှ အားပေး  ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း ၊

 

ဤအဖွဲ့အနေဖြင့်   အာမခံ အမျိုးအစားသစ်များကို   ထပ်မံခွင့်ပြုခြင်း၊နိုင်ငံခြား  အာမခံကုမ္ပဏီများကိုလည်း 

 

ခွင့်ပြုနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း  ၊ အာမခံလုပ်ငန်း  ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၏  လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်

 

အစီရင်ခံစာကို  ဝန်ကြီးဌာနသို့  အခါအားလျော်စွာ  တင်ပြရမည်ဖြစ်ကြောင်း နိဂုံးချုပ် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။  

Tags: NPT