ဌာနတွင်းလုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁/၂၀၂၃) သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား

,

၁။      နိုင်ငံတကာနှင့် ပြည်တွင်း ငွေရေးကြေးရေးကဏ္ဍဆိုင်ရာနှင့်  အာမခံလုပ်ငန်းများ၊ အသေးစား ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများအား

ထိရောက်စွာကြီးကြပ်စစ်ဆေးနိုင်သည့် ထူးချွန် ထက်မြက်၍ စည်းကမ်းကောင်းသော နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ မွေးထုတ်ရန် ရည်ရွယ်၍

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဌာန၊  ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာန၏ ဒုတိယ ဦးစီးမှူးများအား

ဌာနတွင်း  လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁/၂၀၂၃)ကို ၂၇-၂-၂၀၂၃ ရက်နေ့မှ ၂၉-၃-၂၀၂၃ ရက်နေ့ထိ

ရုံးအမှတ်(၃၄) အစည်းအဝေးခန်းမတွင်  အောင်မြင်စွာ ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။  

၂။       အဆိုပါ သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားအား ၄-၄-၂၀၂၃ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ

ငွေရေး ကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဇော်နိုင်၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊

ညွှန်ကြားရေးမှူးများ၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးများနှင့် သင်တန်းသား/ သင်တန်းသူ (၁၈) ဦး အပါအဝင်

စုစုပေါင်း (၃၇) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပြီး သင်တန်းတွင် ထူးချွန်ဆု ရရှိကြသော သင်တန်းသား/ သူများအား

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဇော်နိုင် မှ ထူးချွန်ဆုများကို ချီးမြှင့်ခဲ့ပါသည်။