ဌာနတွင်းလုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁/၂၀၂၃) သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပခြင်း

                                        ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

‌                        ဌာနတွင်းလုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁/၂၀၂၃)

                                        သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပခြင်း

                                                      ၂၇-၂-၂၀၂၃

၁။      နိုင်ငံတကာနှင့် ပြည်တွင်း ငွေရေးကြေးရေးကဏ္ဍဆိုင်ရာနှင့်  အာမခံလုပ်ငန်းများ၊ အသေးစား ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများအား

ထိရောက်စွာကြီးကြပ်စစ်ဆေးနိုင်သည့် ထူးချွန် ထက်မြက်၍ စည်းကမ်းကောင်းသော နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ မွေးထုတ်ရန် ရည်ရွယ်၍

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဌာန၊ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၏ ဒုတိယ ဦးစီးမှူးများအား

၂၇-၂-၂၀၂၃ ရက် နေ့မှ ၂၉-၃-၂၀၂၃ ရက်နေ့ထိ ဖွင့်လှစ်မည့် ဌာနတွင်းလုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း

အမှတ်စဉ် (၁/၂၀၂၃) ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ၂၇-၂-၂၀၂၃ ရက်နေ့တွင် ရုံးအမှတ်(၃၄) ၌ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။  

၂။       အဆိုပါ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားအား ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဇော်နိုင်၊

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကိုကိုမောင် ၊ ဌာနခွဲအသီးသီးမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးများ၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးများနှင့်

သင်တန်းသား/သင်တန်းသူ (၁၈) ဦး အပါအဝင် စုစုပေါင်း (၃၀) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

,