အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း ကြီးကြပ်မှုကော်မတီ ညွှန်ကြားချက်အမှတ် ၄/၂၀၂၂

အသေးစား‌ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများ လိုက်နာရမည့် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်အကြမ်းဖက်မှုကို

ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ အန္တရာယ် အခြေပြုစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ

                                                     ညွှန်ကြားချက်

ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေ   ( ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၁၁/၂၀၁၄ )  ပုဒ်မ   ၆၉  (ဂ)  နှင့်

အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း ဥပဒေ(ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေ အမှတ် ၁၃/၂၀၁၁) ပုဒ်မ ၆၈ (ခ) တွင်

အပ်နှင်းထားသည့် တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များအရ အသေးစား‌ငွေရေးကြေးရေး လုပ်ငန်းကြီးကြပ်မှုကော်မတီသည်

အသေးစား‌ငွေရေးကြေးရေး  အဖွဲ့အစည်းများ လိုက်နာရမည့်      ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်အကြမ်းဖက်မှုကို

ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ အန္တရာယ် အခြေပြုစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ

ညွှန်ကြားချက်ကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

AttachmentSize
PDF icon Instruction 4 2022(Micro).pdf1.25 MB