အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သည့် အဖွဲ့အစည်းများ

အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးနောက် ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လအထိ

တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်များအလိုက် အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သည့်

အဖွဲ့အစည်းများစာရင်းဖြစ်ပါသည်။

AttachmentSize
PDF icon State & Region.pdf510.11 KB