ဌာနတွင်းလုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၂/၂၀၂၂)

,

                                                  ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

                                  ဌာနတွင်းလုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၂/၂၀၂၂)

 

၁။      ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၏ ဒုတိယဦးစီးမှူးများအား ဌာနတွင်း လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း (၂/၂၀၂၂) ကို

၁၃-၇-၂၀၀၂၂ ရက်နေ့မှ ၁၆-၈-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ ၊ ရုံးအမှတ်(၃၄) အစည်းအဝေးခန်းမတွင်

အောင်မြင်စွာ ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

၂။       အဆိုပါ သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားအား ၁၆-၈-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဇော်နိုင် ၊ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးသန့်ဇင် ၊ ဌာနခွဲအသီးသီးမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးများ၊

ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူး များနှင့် သင်တန်းသား/သူ(၁၂) ဦး၊ စုစုပေါင်း  ၁၉  ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပြီး သင်တန်းတွင်

ထူးချွန်ဆု ရရှိ ကြသော သင်တန်းသား/သူများအား ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဇော်နိုင် မှ ဆုများအသီးသီး ချီးမြှင့် ခဲ့ပါသည်။