အာရှ-ပစိဖိတ်ပူးတွဲအဖွဲ့(Asia Pacific Joint Group -APJG)၏ မျက်နှာစုံညီ အစည်းအဝေးကို ၁၃-၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခြင်း

အာရှ-ပစိဖိတ်ပူးတွဲအဖွဲ့(Asia Pacific Joint Group -APJG)၏ မျက်နှာစုံညီ အစည်းအဝေးကို

၁၃-၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်အကြမ်းဖက်မှုကို  ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေး

(Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism -AML/CFT)

လုပ်ငန်းစဉ်များအပေါ် အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏ တိုးတက် ဆောင်ရွက်ချက်များအား

ဆွေးနွေးခြင်းဆိုင်ရာ အာရှ-ပစိဖိတ်ပူးတွဲအဖွဲ့(Asia Pacific Joint Group - APJG) မျက်နှာစုံညီ

ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ၁၃-၁-၂၀၂၂ ရက်(ကြာသပတေးနေ့)

၁၄း၃၀ အချိန်မှ ၁၈း၃၀ အချိန်ထိ Video Conferencing စနစ်ဖြင့်

ကျင်းပခဲ့ပါသည်။