ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၈ ခုနှစ် သြဂုတ်လကုန်အထိ အခွန်အရပ်ရပ် ကောက်ခံရရှိမှု အခြေအနေ

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၈ ခုနှစ် သြဂုတ်လကုန်အထိ အခွန်အရပ်ရပ် ကောက်ခံရရှိမှု အခြေအနေ

နေပြည်တော် စက်တင်ဘာလ ၁၈      

     ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနအနေဖြင့်  ၂၀၁၈ ခုနှစ် သြဂုတ်လကုန်အထိ အခွန်အရပ်ရပ် ကောက်ခံရရှိမှု စုစုပေါင်းမှာ ကျပ် ၁၉၁၄.၁၉၁ ဘီလီယံ ဖြစ်သဖြင့် လျာထားချက်၏ ၉၁% ကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ကောက်ခံရရှိမှုတွင် နိုင်ငံပိုင်ကဏ္ဍမှ ကျပ် ၃၃၂.၄၇၁ ဘီလီယံ၊ သမဝါယမကဏ္ဍမှ ကျပ် ၀.၄၄၅ ဘီလီယံနှင့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမှ ကျပ် ၁၅၈၁.၂၇၅ ဘီလီယံပါဝင်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။   

    ၂၀၁၈ ခုနှစ် သြဂုတ်လကုန်အထိ အခွန်တစ်မျိုးခြင်း ကောက်ခံရရှိမှု အခြေအနေမှာ ဝင်ငွေခွန် ကျပ် ၆၉၆.၁၇၄ ဘီလီယံ၊ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကျပ် ၆၈၄.၄၀၇ ဘီလီယံ၊ အထူးကုန်စည်ခွန် ကျပ် ၄၆၉.၄၇၄ ဘီလီယံ၊ တံဆိပ်ခေါင်းခွန် ကျပ် ၂၂.၅၅၇ ဘီလီယံနှင့် အောင်ဘာလေသိန်းဆုခွန် ၄၁.၅၇၉ ဘီလီယံတို့ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။