အခွန်တံဆိပ်ခေါင်းများ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အများပြည်သူများသို့ အသိပေးကြေညာခြင်း

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

အခွန်တံဆိပ်ခေါင်းများ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အများပြည်သူများသို့ အသိပေးကြေညာခြင်း

  • ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနသည် အများပြည်သူတို့အခွန်တံဆိပ်ခေါင်းများ လွယ်လင့်တကူ ဝယ်ယူနိုင်ရန်အလို့ငှာ ရုံးခွန်တံဆိပ်ခေါင်း / အခွန်တံဆိပ်ခေါင်းရောင်းချခြင်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများနှင့်အညီ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အသီးသီးရှိ မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး (၂၆၅) ရုံးနှင့် လိုင်စင်ရတံဆိပ်ခေါင်းရောင်းချခွင့် လိုင်စင်ရရှိသူ (၃၆၉) ဦးတို့မှတစ်ဆင့် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးလျက်ရှိသည့်အပြင် ဗဟိုတံဆိပ်ခေါင်းအရောင်းဌာနစိတ် (နေပြည်တော်) နှင့် ဗဟိုတံဆိပ်ခေါင်းအရောင်းဌာနစိတ် (ရန်ကုန်) တို့မှလည်း ရုံးဖွင့်ရက်များတွင်ရောင်းချ ပေးလျက်ရှိပါသည်။
  • ထို့ပြင်စာချုပ်စာတမ်းများချုပ်ဆိုရန်အတွက် လိုအပ်သောတံဆိပ်ခေါင်းများကို အပြည့်အဝ ဝယ်ယူရရှိနိုင်စေရန်အတွက် တံဆိပ်ခေါင်းတန်ဖိုး ၁၀၀ ကျပ်တန်မှ ၁၀၀၀ ကျပ်တန်အထိ အခွန်နှိပ်တံဆိပ်ခေါင်းများကို အမှန်တကယ်အသုံးပြုရန်လိုအပ်ပြီး အရေအတွက်များစွာ ဝယ်ယူလိုသည့် ပြည်သူများ၊ ဌာနဆိုင်ရာများ၊ ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် အသုံးပြုလိုသည့် ကိစ္စရပ် များကိုဖော်ပြ၍ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးများအပြင် တံဆိပ်ခေါင်း အရောင်းဌာနစိတ် ၃၆ လမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့နှင့် တံဆိပ်ခေါင်းအရောင်းဌာနစိတ်၊ ရုံးအမှတ် ၄၆၊ နေပြည်တော်တို့တွင်လည်း ဝယ်ယူနိုင်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
  • အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ စီမံရေးရာဌာနခွဲ ၀၆၇-၃၄၃၀၅၅၃၊ ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့(ရုံးချုပ်) ၀၆၇-၃၄၃၀၅၂၂၊ ၀၆၇-၃၄၃၀၅၃၃ အခွန်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုရုံး (ရန်ကုန်)၀၁-၃၇၈၃၇၀၊ ၀၁-၃၇၈၃၇၂၊ အခွန်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုရုံး(မန္တလေး)၀၂-၄၀၃၀၁၉၂ နှင့် တံဆိပ်ခေါင်းအရောင်းဌာနစိတ်တာဝန်ခံ(ရန်ကုန်) ၀၁-၃၈၆၆၃၁ သို့ဆက်သွယ်မေးမြန်း နိုင်ပါသည်။

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန