ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနမှ မိုဘိုင်းငွေပေးချေမှုစနစ်ဖြင့် အခွန်ပေးဆောင်နိုင်ရန်အတွက် ဝန်ဆောင်မှုပေးလိုသူများကို အဆိုပြုလွှာများ ဖိတ်ခေါ်ခြင်းကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ အသိပေးကြေညာခြင်း

၁။ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနအနေဖြင့် အခွန်ထမ်းပြည်သူများအား အခွန်ငွေပေးဆောင် လျက်ရှိရာတွင် ပိုမိုလွယ်ကူစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် မိုဘိုင်းငွေပေးချေမှုနှင့် အီလက်ထရောနစ် ငွေပေးချေမှုများဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များတွင် အသုံးပြုလျက် ရှိသော ခေတ်မီ Digital Banking နည်းစနစ်များဖြစ်သည့် i-Banking ၊ Mobile Banking စနစ်များ အသုံးပြု၍လည်းကောင်း၊ မိုဘိုင်းငွေရေးကြေးရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ၏ Mobile Payment စနစ်များ အသုံးပြုဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဝန်ဆောင်မှုပေးလိုသည့် ဘဏ်များ၊ မိုဘိုင်းငွေရေးကြေးရေး လုပ်ငန်းများ အနေဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားမှုဖော်ပြချက် အဆိုပြုလွှာများကို ပြည်တွင်းအခွန်များ ဦးစီးဌာန၊ရုံးအမှတ် (၄၆)၊ ရုံးချုပ်၊ နေပြည်တော်သို့ ၂၀၁၈ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၃၀ရက် ၊ (၁၄:၀၀) နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ ပေးပို့ရန် (၁၃-၈-၂၀၁၈) ရက်နေ့ထုတ် နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများမှ လည်းကောင်း ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၏ Website ဖြစ်သော www.irdmyanmar.gov.mm မှ လည်းကောင်း ကြော်ငြာထားရှိခဲ့ပါသည်။

၂။ အဆိုပြုလွှာတင်သွင်းရန် သတ်မှတ်ထားသည့် ၂၀၁၈ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၃၀ရက်၊ (၁၄:၀၀)နာရီ စာရင်းပိတ်ချိန်ထိ တင်သွင်းလာသည့် လုပ်ငန်းများမှာ Mobile Wallet လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နေသည့် လုပ်ငန်း(၃)ခု ၊ ဘဏ်(၆)ခု ၊ မိုဘိုင်းငွေရေးကြေးရေး အဖွဲ့အစည်းများအတွက် Technical Provider အဖြစ်ဆောင်ရွက်နေသည့် လုပ်ငန်း (၅)ခု၊ သီးခြား IT Services ဆောင်ရွက်နေသည့် လုပ်ငန်း(၃)ခု နှင့် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း(MPT) တို့ဖြစ်ပါသည်။

၃။ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနအနေဖြင့် အခွန်ထမ်းပြည်သူများက လစဉ်ထမ်းဆောင် ရသည့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်၊ အထူးကုန်စည်ခွန်၊ သုံးလတစ်ကြိမ် ထမ်းဆောင်ရသည့် ဝင်ငွေခွန် များကို မိုဘိုင်းငွေပေးချေမှုစနစ်များဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးလိုကြောင်း အဆိုပြုတင်သွင်းလာသည့် EOI များအား အဆိုပြုလွှာ စိစစ်ရွေးချယ်ရေးကော်မတီအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်၏ မိုဘိုင်းဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်များ၊ မိုဘိုင်းငွေရေးကြေးရေး ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများ၊ တည်ဆဲမြန်မာနိုင်ငံ၏ ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်း၊ ညွှန်ကြားချက်များ ၊တည်ဆဲအခွန်ဆိုင်ရာ ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိ/မရှိကို စိစစ်အကဲဖြတ်ပြီး သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသည့် လုပ်ငန်းများအား ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန် ခွင့်ပြုပေးသွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          အဆိုပြုလွှာ စိစစ်ရွေးချယ်ရေးကော်မတီ

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန