အစိုးရအသုံးစရိတ်ပြန်လည်သုံးသပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ် (တတိယ) အဆင့် နှင့်စပ်လျဉ်း၍တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း

,

            ၂၀၁၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက်နေ့တွင် ကမ္ဘာ့ဘဏ် (PER) Mission မှ             Mr. Zubair ဦးဆောင်သောအဖွဲ့နှင့် ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါ်နွဲ့နွဲ့ဝင်း ဦးဆောင်သော ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးများနှင့် သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများသည် အစိုးရအသုံးစရိတ်ပြန်လည်သုံးသပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်၏ တတိယအဆင့်အနေဖြင့် ဒေသန္တရအစိုးရအဆင့် ပြည်သူ့အသုံးစရိတ်ပြန်လည်သုံးသပ်မှု အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် မည့် နယ်ပယ်များ (PER-3) နှင့်ပတ်သက်၍ ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာနမှ အကြံပြုလမ်းညွှန် ချက်များရယူရန် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ရုံးအမှတ်(၂၆)၊ အစည်းအဝေးခန်းမတွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။