ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း (၁/၂၀၁၇) သင်ခန်းစာပို့ချမှုပြီးမြောက်ခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှု ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအစီအစဉ်အရ ဘဏ္ဍာရေး ဆိုင်ရာ အကြံပေးပညာရှင် ဆရာဦးကြည်ရှိန်က ဝန်ထမ်းများ၏ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင် နိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာရေး၊ အစိုးရစာရင်းထားနည်း၊ ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်း၊ ဝန်ထမ်း စည်းမျဉ်းဆိုင်ရာ သင်ခန်းစာပို့ချမှုနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း (၁/၂၀၁၇) အား ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၂ ရက်နေ့မှ ဇူလိုင်လ ၇ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ဌာနအဖွဲ့အစည်းများမှ ဘဏ္ဍာရေးတာဝန်ခံများနှင့် ရသုံး မှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာနမှ ဘတ်ဂျက်တာဝန်ခံများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။