ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုအခြေခံသင်တန်း၌ သင်ကြားပို့ချမည့် Module-3: Accounting and Audit ဘာသာရပ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းပြင်ဆင်ရေးဆွဲပြုစုနိုင်ရန် အကြိုညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း

၁၇-၆-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းကျောင်း စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့၏ (၁/၂၀၂၀) အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် စပ်လျဉ်းသော Module-3: Accounting and Audit ဘာသာရပ်အား ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးမှ ကူညီသင်ကြားပို့ချပေးရေးအတွက် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းပြင်ဆင်ရေးဆွဲနိုင်ရန် အကြိုညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ၂၆-၆-၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ မွန်းလွဲ ၂:၀၀ နာရီအချိန်တွင် ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းကျောင်း၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအစည်းအဝေး၌ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ် ရုံးမှ ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဒေါ်စီစီချိန် ဦးဆောင်သောအဖွဲ့နှင့် ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှု သင်တန်းကျောင်းမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါ်ရီရီမြင့် ဦးဆောင်သော တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲ၌ Module-3 (English Version) သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအား နိုင်ငံ၏ လက်ရှိကျင့်သုံးနေသော စာရင်းပြုစုခြင်းနှင့် စာရင်းစစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာစနစ်များ၊ သိသင့် သိထိုက်သည့် လိုက်နာရန်အချက်များပါဝင်သော Myanmar Version သင်ရိုးညွှန်းတမ်းသို့ ပြန်လည် ပြင်ဆင်ရေးဆွဲနိုင်ရေးအတွက် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းပြင်ဆင်ရေးဆွဲရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းရေး၊ အဖွဲ့၏လုပ်ငန်း တာဝန်များ၊ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွင် ပါဝင်သင့်သောအချက်များ၊ သင်ကြားပေးမည့် ဆရာများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။