ကမ္ဘာ့ဘဏ်နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး များ  ဦးဆောင်သော တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ Mr. Zubair Khurshid Bhatti သည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၂၁) ရက်နေ့တွင် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ၊ ရုံးအမှတ် (၂၆) ၌ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ဆွေးနွေးပွဲတွင် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အဆင့်ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများမှ သာမန်အသုံးစရိတ် ဘတ်ဂျက်တင်သွင်းသည့် ပုံစံအား web-based data entry စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး လာရောက်ဆွေးနွေး လက်တွေ့ ပြသခဲ့ပါသည်။