မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌအား Myanmar C.P. Livestock Co., Ltd. မှ လာရောက်တွေ့ဆုံခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသောင်းထွန်းအား Myanmar C.P. Livestock Co., Ltd. မှ ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်သူ Mr. Wirat Wongpornpakdee ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့ ၁၄:၃၀ နာရီတွင် မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ရုံး၊ ရန်ကုန်မြို့၌ လာရောက် ဂါရဝပြုတွေ့ဆုံ၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဆိုင်ရာကိစ္စများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးခဲ့ ကြပါသည်။