ချက်သမ္မတနိုင်ငံသို့ လေ့လာရေးခရီးသွားရောက်ခြင်း

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးသန့်စင်လွင် ဦးဆောင်၍ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၊ ပြည်တွင်းအခွန်များ ဦးစီးဌာနနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေး ဦးစီးဌာနတို့မှ တာဝန်ရှိသူများပါဝင်သည့် မြန်မာ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၉ ရက်နေ့တွင် ချက်သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာနသို့ သွားရောက်၍ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အကာအကွယ်ပေးမှုဆိုင်ရာ စီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းများ၊ အီးယူနိုင်ငံ များ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခြေအနေများ၊ အခွန်ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို သွားရောက်လေ့လာခဲ့ကြပါ သည်။