အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

ဗဟိုစက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

 

၁။      စီမံကိန်း၊ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုစက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီး ဌာနမှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် Light Turck (1) Ton (2020 Model, LHD, Brand New) မော်တော်ယာဉ် (၅၀) စီးကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။

၂။       အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံ၊  စည်းကမ်းချက်များကို  နေပြည်တော်၊ ဗဟိုစက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနနှင့် ပစ္စည်းထိန်းဌာနခွဲ၊ သဇင်ရုံလမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့တို့တွင် တင်ဒါပုံစံ(၁)စောင်လျှင် ကျပ်၁၀,၀၀၀/- (ကျပ်တစ်သောင်းတိတိ)ဖြင့် ဝယ်ယူ နိုင်ပါသည်။

၃။      တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့်ရက်         -        ၅-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ ၂၆-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့ထိ

                                                              (ရုံးချိန်အတွင်း)

၄။      တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်နေရာ        -        ဗဟိုစက်ပစ္စည်း စာရင်းအင်းနှင့် စစ်ဆေးရေး

                                                              ဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်

၅။      တင်ဒါဖွင့်မည့်နေ့ရက်၊ အချိန်      -        ၃၁-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ (၁၀:၀၀) နာရီ

၆။      ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း                    -        ၀၆၇-၃၄၀၆၀၈၈၊၀၆၇-၃၄၀၆၂၆၅၊၀၁-၆၅၁၄၁၂

 

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့်စိစစ်ရေးကော်မတီ

ဗဟိုစက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

 

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

ဗဟိုစက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

နေပြည်တော်

 

တင်ဒါစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ

၁။      စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုစက်ပစ္စည်း စာရင်းအင်းနှင့် စစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်မှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘဏ္ဍာ​ရေးနှစ်တွင်  Light Truck (1) Ton (2020 Model, LHD, Brand New) မော်တော်ယာဉ် (၅၀)စီးအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါ၍ သတ်မှတ်ထား ရှိသည့် စည်းကမ်းများအတိုင်း အိတ်ဖွင့်ဈေးနှုန်းတင်သွင်းလွှာများတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။

၂။        အဆိုပြုလွှာများတင်သွင်းသည့်ကုမ္ပဏီ/လုပ်ငန်းရှင်များ အနေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ အချက် အလက်များ အပေါ်သေချာစွာဖတ်ရှုပြီးသိရှိနားလည်၍ လိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်မှသာအဆိုပြုလွှာ များတင်သွင်းကြရန်ဖြစ်ပါသည်-

 (က) ဌာနမှ သတ်မှတ်ထားသောပုံစံတွင်သာ နှုန်းထားများအား စနစ်တကျရေးသွင်း၍ အဆိုပြုတင်ပြရပါမည်။ (နှုန်းထားများဖြည့်သွင်း အဆိုပြုရာတွင် လိုက်နာရမည့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဈေးနှုန်းယှဉ်ပြိုင်လွှာပုံစံတွင် ပူးတွဲဖော်ပြထား ပါသည်)

(ခ)     အဆိုပြုသည့် ဈေးနှုန်းများသည် ဌာနဂိုဒေါင်၊ ဗဟိုစက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့် စစ်ဆေး ရေး ဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်အရောက် နှုန်းထားဖြစ်ပြီး မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဖော်ပြရ ပါမည်။

(ဂ)     အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပေးသွင်းသူများသည် တင်ဒါအာမခံကြေးအဖြစ် ကျပ်(၄,၅၀၀,၀၀၀/-) (ကျပ် လေးဆယ့်ငါးသိန်းတိတိ) ဖြင့် (P.O Cheque) တင်သွင်းရမည် ဖြစ်သည်။ ၎င်း တင်ဒါအာမခံကြေး(P.O Cheque) ကို မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်မှ အသိအမှတ်ပြုထားသည့် ဘဏ်တစ်ခုခုမှ ရယူ၍ ဈေးနှုန်းတင်သွင်းခွင့် ရှိသည်။ တင်ဒါအာမခံကြေး (P.O Cheque) မူရင်းများကို ဈေးနှုန်း တင်သွင်းလွှာ နှင့်အတူ တစ်ပါတည်း တင်သွင်းရမည် ဖြစ်ပြီး၊ (P.O Cheque) မိတ္တူကိုလက်ခံမည် မဟုတ်ပါ။

(ဃ)    တင်ဒါများကို စာအိတ်နှစ်အိတ်ဖြင့် တင်သွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး၊ စာအိတ်“A”တွင် Company Profile နှင့် တင်သွင်းမည့် မော်တော်ယာဉ်များ၏  Specification များကို ပြည့်စုံစွာ ထည့်သွင်းတင်ပြရန်နှင့် စာအိတ်“B” တွင် ဈေးနှုန်းအဆိုပြုလွှာ အား ထည့်သွင်းတင်ပြရမည် ဖြစ်ပါသည်။ စာအိတ် “A” တွင် အောက်ပါအချက်များ ပြည့်စုံစွာပါဝင်ရပါမည်-

(၁)   Company Profile (Authorized Dealer ဖြစ်ပါက အထောက်အထားမိတ္တူ)

(၂)  သက်တမ်းကုန်လွန်ခြင်း မရှိသေးသည့် ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် (သို့မဟုတ်) လုပ်ငန်း လိုင်စင်

(၃)   Specifications Of Supply Vehicle

(၄)   ကုမ္ပဏီကိုယ်စားတာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် တာဝန်ခံကိုယ်စားလှယ်အမည်  

(တင်ဒါလုပ်ငန်းအစအဆုံးတက်ရောက်နိုင်ပြီးဆုံးဖြတ်နိုင်သူဖြစ်ရပါမည်)

(င)     ဈေးပြိုင် အဆိုပြုလွှာပုံစံတွင်  မူလစာကြောင်းများအကြား အပိုစာရေးသွင်းခြင်း၊ ပုံနှိပ်ခြင်း၊ ဖျက်ခြင်း၊ ပြင်ခြင်းမရှိရ။ ရေးသွင်းသူမှားယွင်း၍ လိုအပ်သောအမှား ပြင်ဆင်ခြင်းမှအပ အပိုစာသားများမပါရှိရ။ မှားယွင်း၍ ပြင်ဆင်ခဲ့ရလျှင်လည်း ၎င်းပြင်ဆင်ချက်တွင် ပုံစံဖြည့်သွင်းဈေးပြိုင်ပေးသူက လက်မှတ်တိုရေးထိုးရမည်။

(စ)     ဈေးပြိုင်ပေးသူသည် စာအိတ်များတွင် တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့်စိစစ်ရေးကော်မတီ၊  ဗဟို စက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊နေပြည်တော်လိပ်စာအတိုင်း ရေးသွင်း ရမည်။

(ဆ)    ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်မည့်လိပ်စာ / E – mail လိပ်စာ / ဖုန်းနံပါတ် / ဖက်(စ်) နံပါတ်အပြည့်အစုံနှင့် တင်ဒါအာမခံကြေး(P.O Cheque)တွင် ပေးသွင်းသည့် ကုမ္ပဏီ အမည် ပါဝင်ရမည်။

(ဇ)     ဗဟိုစက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသည် ကုမ္ပဏီ/ လုပ်ငန်းရှင်များမှ တင်ပြလာသော စာအိတ်“A”ပါ Company Profile များကို ပဏာမ စိစစ်မှုအရ ဖွင့်ဖောက်စစ်ဆေး၍ ဌာန၏လိုအပ်ချက်ဖြင့် ကိုက်ညီပြီး အချက်အလက် ပြည့်စုံမှု ရှိသော ကုမ္ပဏီအဖွဲ့များကိုသာ ဈေးနှုန်းအဆိုပြုလွှာများ တင်သွင်းစေမည် ဖြစ်ပါ သည်။ လိုအပ်သည့် Technical ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြည့်စုံမှသာ အဆိုပါတင်ဒါ တင်သွင်းသူ တို့၏ ဈေးနှုန်းလွှာကို ဆက်လက်စိစစ် ရွေးချယ်မည် ဖြစ်ပါသည်။ အချက်အလက် ပြည့်စုံမှုမရှိသော ကုမ္ပဏီ/ လုပ်ငန်းရှင်များအား ဈေးနှုန်းအဆိုပြုလွှာတင်သွင်းခြင်း ကို လက်ခံမည်မဟုတ်ဘဲ တင်ဒါအာမခံကြေး (P.O Cheque) ပြန်လည် ထုတ်ပေး မည်ဖြစ်ပါသည်။

(ဈ)     တင်ဒါကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဆက်သွယ်ရန်ရှိပါက ကုမ္ပဏီမှ တင်ပြထားသည့် လိပ်စာအတိုင်းအချိန်မီ ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပြီးဆက်သွယ်မှုမသေချာ သည့်လိပ်စာ/ ဖုန်းနံပါတ်တို့ကြောင့် ဆက်သွယ်နိုင်ခြင်းမရှိပါက ကုမ္ပဏီ၏ တာဝန် ဖြစ်ပါသည်။

(ည)    တင်ဒါဖွင့်ဖောက်စစ်ဆေးမည့်နေ့ရက်တွင် အများရှေ့မှောက်၌ အဆိုပြုလွှာစာအိတ် များ ကို တင်ဒါပုံးသို့ထည့်သွင်းစေမည်ဖြစ်ပါသည်။

(ဋ)     တင်ဒါစိစစ်ရေးကော်မတီမှ ဈေးနှုန်းအဆိုပြုလွှာဖွင့်ဖောက်၍ ဈေးနှုန်းစိစစ်ရာတွင် အစည်းအဝေးခန်းမသို့ ကုမ္ပဏီမှ စေလွှတ်သောကိုယ်စားလှယ်များကိုသာ ဝင်ခွင့် ပြုပါမည်။ (ကုမ္ပဏီမှတရားဝင်  တင်ပြစာပေးပို့ထားသည့် ကိုယ်စားလှယ်  ဖြစ်ရမည့် အပြင် ၎င်းကိုယ်စားလှယ်မှ ဈေးနှုန်းယှဉ်ပြိုင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် ပြီးဆုံးသည်အထိ တက်ရောက် နိုင်ရပါမည်။)

(ဌ)     ဈေးနှုန်းအဆိုပြုလွှာများ ဖွင့်ဖောက်စိစစ်ချိန်တွင် တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့် စိစစ်ရေး ကော်မတီဝင်များအနေဖြင့် ဈေးနှုန်းအဆိုပြုလွှာပါ ရေးသွင်းချက်များအပေါ် မရှင်းလင်း သည့်အချက်များကိုသာ မေးမြန်းမည်ဖြစ်ပြီး နှုန်းထား ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းကို လက်ခံမည် မဟုတ်ပါ။

(ဍ)     ဈေးနှုန်းစိစစ်ခြင်းကိုအောက်ပါအတိုင်းအဆင့်ဆင့် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်-     

(၁)     ယာဉ်အမျိုးအစားအလိုက် အဆိုပြုနှုန်းထားများအား Computerတွင် ဖြည့်သွင်း ၍ Projector ဖြင့် ပြသပြီးနိမ့်မြင့်စဉ် ဇယားရေးဆွဲပါမည်။

(၂)      နိမ့်မြင့်စဉ်ဇယားအရ အနည်းဆုံးအဆိုပြုနှုန်းထားသည် ဈေးနှုန်း စိစစ်ရေး ကော်မတီမှမူလတွက်ချက်ထားသည့်အခြေခံနှုန်းထား(ကြမ်းခင်းဈေးနှုန်း)နှင့် လျော်ညီမှုရှိ/မရှိနှိုင်းယှဉ် စိစစ်ပါမည်။

(၃)     လျော်ညီမှုရှိပါက အဆိုပါ အနည်းဆုံး အဆိုပြုနှုန်းထားအား မှတ်တမ်းတင်ပြီး ယာဉ်အမျိုးအစားအလိုက် နည်းပညာအချက်အလက် Technical Specification  များနှင့်အတူ စိစစ်သွားပါမည်။

(၄)   ဌာန၏ မူလတွက်ချက်ထားသည့်  အခြေခံနှုန်းထား ( ကြမ်းခင်းဈေးနှုန်း ) သတ်မှတ်ချက်မကိုက်သည့် အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပေါ်လာပါက ၎င်းသို့ကြုံတွေ့ နေရသည့် ပစ္စည်းအမျိုးအစားအတွက် ရွေးချယ်ခြင်းမပြုတော့ဘဲ လုပ်ငန်းစဉ် အသစ် အဖြစ် တင်ဒါအသစ် ပြန်လည်ခေါ်ယူပါမည်။

(ဎ)     Technical Specification ကိုက်ညီသည့် ကုမ္ပဏီများ၏ အဆိုပြုဈေးနှုန်းများအား ရွေးချယ်စိစစ်၍ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီ သို့ တင်ပြပြီး အတည်ပြုခွင့်ပြုချက်ရယူ၍ တင်ဒါအောင်မြင်သည့်ကုမ္ပဏီများအား ကြော်ငြာ ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

(ဏ)   အနည်းဆုံးနှုန်းထား အဆိုပြု၍ ပဏာမရွေးချယ်ခြင်းခံရသော ကုမ္ပဏီ/လုပ်ငန်းရှင် များအနေဖြင့်  တင်သွင်းလိုခြင်းမရှိတော့၍ နှုတ်ထွက်မည်ဆိုပါကယှဉ်ပြိုင်သည့် အဖွဲ့ အစည်းအားလုံးစုံညီချိန် ဈေးနှုန်းယှဉ်ပြိုင်မှုမပြီးဆုံးမီအများရှေ့တွင် ကြေညာ၍ နှုတ်ထွက်နိုင်ပြီး ၎င်းသို့ နှုတ်ထွက်ခြင်းအတွက် ဌာနသို့ အပ်နှံထားသည့် တင်ဒါအာမခံကြေး (P.O Cheque) အား  သိမ်းယူခြင်း ခံရပါမည်။ ဈေးနှုန်း ယှဉ်ပြိုင်မှု ပြီးမြောက်၍ တင်ဒါရွေးချယ်မှုအောင်မြင်ပြီး စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း ပျက်ကွက်ပါက တင်ဒါ အာမခံကြေး (P.O Cheque) သိမ်းယူခြင်းခံရမည့်အပြင် Black List အဖြစ် ကြေညာခံရမည်ဖြစ်ပါသည်။

(တ)    တင်ဒါခေါ်ယူသော ယာဉ်များအားအရေအတွက် ပြောင်းလဲဝယ်ယူခြင်း ကိုလက်ခံ ရမည်။

(ထ)    ဗဟိုစက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသည် အဓိကလိုလားချက်နှင့် ပြည့်စုံ၍ ဈေးအနည်းဆုံးတင်သွင်းသူ၊ စာချုပ်ချုပ်နိုင်ရန်အတွက် အရည်အချင်းများ နှင့် ပြည့်စုံသူကိုသာလုပ်ငန်းအပ်နှံစာချုပ် ချုပ်ဆိုမည်ဖြစ်ပါသည်။

(ဒ)     တင်ဒါအောင်မြင်သူ စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးသည့်နေ့မှစ၍ ရက်ပေါင်း(၁၅၀)အတွင်း ဝယ်ယူ သည့်မော်တော်ယာဉ်များကို အပြီးအပြတ် ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်သည်။

(ဓ)     ပေးသွင်းယာဉ်များအား အရည်အသွေးစစ်ဆေးရေးနှင့် လက်ခံရေးကော်မတီဖြင့် စိစစ်လက်ခံမည်ဖြစ်ပြီး၊ ကွဲလွဲ မှုများရှိပါကလက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။

(န)     တင်သွင်းယာဉ်များကို သုံးစွဲသူ၏ ပေါ့ဆမှုကြောင့် မဟုတ်ဘဲ အနည်းဆုံး (၁)နှစ်/ ၁၀၀,၀၀၀ Km အာမခံချက်ပေးရမည်။ အာမခံထားသည့် Warranty ကာလအတွင်း Warranty သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။

(ပ)     ယာဉ်များကို အရည်အသွေးစစ်ဆေးရေးနှင့် လက်ခံရေးကော်မတီမှ စိစစ်လက်ခံ ပြီးမှသာ ကျသင့်ငွေ ပေးချေရန် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် သဘောတူညီသူဖြစ်ရမည်။

(ဖ)     မော်တော်ယာဉ်များအား လွဲပြောင်းပေးရာတွင် လိုင်စင် (Owner Book)၊ ယာဉ် သက်သေခံလက်မှတ် (Wheel Tax) နှင့် တင်သွင်းလာစဉ်က စာရွက်စာတမ်းများ အားလုံး အပြည့်အစုံ ပါရှိရပါမည်။

(ဗ)     လွှဲပြောင်းအပ်နှံမည့် မော်တော်ယာဉ်များအား မော်တော်ယာဉ်၏ ရှေ့တည့်တည့်၊ နောက်တည့်တည့်နှင့် ဘေးတိုက်နှစ်ဖက်မှ ရိုက်ကူးထားသည့် ဆေးရောင်စုံ ဓာတ်ပုံ (၄)ပုံပါရှိရပါမည်။

(ဘ)    တင်ဒါအောင်မြင်သူသည် စာချုပ်ချုပ်ဆိုသည့်အခါ အောင်မြင်တင်ဒါတန်ဖိုး၏ ၁၀% အား မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ အသိအမှတ်ပြု ထား သည့် ဘဏ်တစ်ခုခုတွင် လုပ်ငန်းပြီးမြောက်မှုအာမခံ (Performance Guarantee) တင်သွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး၊  စာချုပ်ပါအပ်နှံရမည့်သတ်မှတ်နေရာသို့ ယာဉ်များ၊ စာရွက် စာတမ်းများအပ်နှံပြီးပါက ပြန်လည်ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ အကြောင်း အမျိုးမျိုး ကြောင့် စာချုပ်ပါစည်းကမ်းအတိုင်း ပေးသွင်းရန် ပျက်ကွက်ပါက ၎င်း (Performance Guarantee) အား နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာအဖြစ် သိမ်းဆည်းသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

(မ)     တင်ဒါရွေးချယ်ခံရသည့် ကုမ္ပဏီ/လုပ်ငန်းရှင်မှဌာနသို့ မော်တော်ယာဉ်များလွှဲပြောင်း အပ်နှံပြီးလျှင် တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ဈေးနှုန်း၇၅% ကိုပေးချေပြီး ဝယ်ယူသူ အမည် ပေါက် ဆောင်ရွက်ပြီးမှသာ မော်တော်ယာဉ် တန်ဖိုးကျန်ငွေ၂၅%ကို ပေးချေပါမည်။ အပြီးအပြတ် ငွေပေးချေခြင်းကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု အခွန်အကောက် ဥပဒေ အရ ကျသင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် (၅)% အား သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး ရုံးတွင် ပေးသွင်းပြီးဖြစ်ကြောင်း အထောက်အထားပေးမှသာ ပေးချေမည် ဖြစ်ပါသည်။

(ယ)    တင်ဒါအောင်မြင်သူသည် စာချုပ်ချုပ်ဆိုရာတွင် ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနမှ သတ်မှတ်ထားသောစာချုပ် တံဆိပ်ခေါင်းဖြင့် ဥပဒေနှင့်အညီချုပ်ဆိုကျခံရမည်။

(ရ)     တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီ/ လုပ်ငန်းရှင်များသည် ဝယ်ယူမည့်ယာဉ်များအတွက်  သတ်မှတ်ထားသောအခွန်(With Holding Tax)အားမြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် နိုင်ငံတော် သို့   ပေး​ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။

(လ)    အထက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များတွင် သီးခြားဖော်ပြမထားသောကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာပေါ်ပေါက်လာပါကဌာန၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် သာ အတည် ဖြစ်ပါသည်။

 

 

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့် စိစစ်ရေးကော်မတီ

ဗဟိုစက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

                                                                                     

 

အမှတ်စဉ်−−−−−−−−−−−−−

 

 

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါဈေးနှုန်းတင်သွင်းပုံစံ

                                                                                                                                                                                                                       

သို့

          ဥက္ကဋ္ဌ

          တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့်စိစစ်ရေးကော်မတီ

          ဗဟိုစက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

          နေပြည်တော်

                                                                                   ရက်စွဲ၊  ၃၁ - ၃ -၂၀၂၀

အကြောင်းအရာ။                ဈေးနှုန်းလွှာတင်သွင်းခြင်း

၁။      ကျွန်တော်များကုမ္ပဏီအနေဖြင့် စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုစက်ပစ္စည်း စာရင်းအင်းနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ တင်ဒါခေါ်ယူသည့် Light Truck (1) Ton (2020 Model, LTD, Brand New) မော်တော်ယာဉ်များအတွက် ပူးတွဲပါဇယားတွင် ဖော်ပြထားသောဈေးနှုန်းနှင့် အရေအတွက်များအတိုင်း တင်သွင်းရောင်းချ လိုပါသည်။

၂။        ကျွန်တော်များသည် အိတ်ဖွင့် တင်ဒါ တင်သွင်းခြင်း ဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များကို ဖတ်ရှု နားလည်ပြီးဖြစ်၍ ဤစည်းကမ်းချက်များအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူလက်ခံပါ ကြောင်း ဝန်ခံဂတိပြုပါသည်။

၃။      ဈေးနှုန်းတည်တံ့မှုကာလမှာ (   -    -၂၀၂၀) အထိဖြစ်ပါသည်။ ပစ္စည်းများ အပြည့်အဝကိုစာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီး (၁၅၀)ရက်အတွင်းပေးသွင်းသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

                                                                                                    

 

 

                                                                                      ( တင်သွင်းသူလက်မှတ် )

 

                               အမည်                           -----------------------------------------

                               မှတ်ပုံတင်အမှတ်              -----------------------------------------

                               ကုမ္ပဏီအမည်                  -----------------------------------------

                               ကုမ္ပဏီလိပ်စာ                 -----------------------------------------

                                                                   -----------------------------------------

                               ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်းနံပါတ် -----------------------------------------

 

 

Light Truck (2020 Model, LHD, Brand New)

(  50   ) Units

 

၁။      အမျိုးအစား                       -----------------------------------------------------

 

၂။       Model                              -----------------------------------------------------

 

၃။      Country of Origin              -----------------------------------------------------

 

၄။      (၁)စီးတင်သွင်းနိုင်သည့်ဈေးနှုန်း(DDP)   -------------------------------------------

 

၅။      တင်သွင်းမည့်အစီးအရေအတွက်နှင့်   -----------------------------------------------

          ဈေးနှုန်း(DDP)                             -----------------------------------------------

၆။      တင်သွင်းမည့်နည်းလမ်း        -----------------------------------------------------

          (By Road, Sea (or) Stock)

၇။      Delivery  Period                          -----------------------------------------------

 

၈။      Warranty                                   -----------------------------------------------

 

၉။         အထက်ပါဖော်ပြချက်များနှင့် ပစ္စည်းမှန်ကန်စွာပေးသွင်းမည် ဖြစ်ပါကြောင်းလက်မှတ် ရေးထိုးပါသည်။

 

 

 

                                                                                                 ( လက်မှတ် )

 

                                           အမည်                              −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

                                           နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးအမှတ်       −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

                                           ရာထူး                              −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

                                           ကုမ္ပဏီအမည်                    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

                                           ဖုန်းနံပါတ်                         −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

 

စဘော်ငွေပြန်လည် ထုတ်ပေးရန် လျှောက်လွှာပုံစံ

 

သို့

          တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့်စိစစ်ရေးကော်မတီ

ဗဟိုစက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၀   ပြည့်နှစ်         လ          ရက်

အကြောင်းအရာ။                 စဘော်ငွေပြန်လည်ထုတ်ပေးပါရန် လျှောက်ထားခြင်း

၁။      လူကြီးမင်းဌာနမှ မော်တော်ယာဉ်များအားဈေးပြိုင် အိတ်ဖွင့်စနစ်ဖြင့် ဝယ်ယူရာတွင် ဝယ်ယူခွင့် မရရှိပါ၍/ ဝယ်ယူခွင့်ရရှိပြီး ယာဉ်များကိုအပြည့်အဝ/ အပြီးပေးသွင်းပြီးဖြစ်၍ ပေးသွင်း ထားသောစဘော်ငွေကျပ်  --------------------------------------------------------------  အားပြန်လည်ထုတ်ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။

၂။       စဘော်ပေးသွင်းခဲ့သော (         -       -             ) နေ့စွဲပါ တင်ဒါအာမခံကြေး (P.O Cheque)အမှတ်  ---------------------------------------- ကိုပူးတွဲတင်ပြအပ်ပါသည်။

                                                     လေးစားစွာဖြင့်

 

                                                      လက်မှတ်  --------------------------------------

                                   စဘော်ပေးသွင်းသူအမည်  --------------------------------------

                                အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်အမှတ်  --------------------------------------

                                                      ဖုန်းနံပါတ်  --------------------------------------

                                                  နေရပ်လိပ်စာ  --------------------------------------

                                                                      --------------------------------------

 

 

 

 

Specifications of Light Truck (1 Ton)(2020 Model, LHD, Brand New)

 

Engine

 

Type

4 Stroke Engine (Euro II,III)

Capacity

1400cc and Above

Number of cylinder

Fuel

4 cylinder in-line

Diesel

Transmission

Manual

Drive Type

2WD

Suspension

Front- Independent Wish Bone

Rear- Leaf

Loading Capacity

1000 kg

Steering

Power

Brake

Front-Disc

Rear-Disc(or)Drum

Dimension(Average)

 

Overall Length

4340mm to 4900mm

Overall Width

1565mm to 2050 mm

Overall Height

1858mm to 1970 mm

Air conditioner

Yes

Standard

Spare Wheel, Jack, Spanner, AM/FM Player

Power Window