အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန (နေပြည်တော်) သို့ လာရောက်လေ့လာခြင်း

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၇ ရက်နေ့တွင် အမျိုးသားမှတ်တမ်းများ မော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန (နေပြည်တော်) သို့ စစ်ကိုင်းသမဝါယမတက္ကသိုလ်၊ သမဝါယမပညာဌာန၊ ဆရာ/ဆရာမများနှင့် လူမှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း စီမံခန့်ခွဲမှုပညာ (အထူးပြု) မှ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူ (၁၂၈) ဦးခန့်သည် မော်ကွန်းပြခန်းများ၊ စက္ကူမဟုတ်မှတ်တမ်းခန်း၊ သုတေသီ စာဖတ်ခန်း၊ Digitization ဆောင်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်းများ၊ မှတ်တမ်း/မော်ကွန်း ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းခန်းတို့ကို   စိတ်ပါဝင်စားစွာ လာရောက် လေ့လာကြည့် ရှုကြပါသည်။