အမျိုးသားမှတ်တမ်းနှင့်မော်ကွန်းဥပဒေနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ သင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း

အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာနတွင် (၉-၁၀-၂၀၂၃)ရက်နေ့၊ နံနက် (၁၀:၀၀)နာရီတွင် အမျိုးသားမှတ်တမ်းနှင့်မော်ကွန်းဥပဒေနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ သင်တန်း ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပခဲ့ပါသည်။သင်တန်းဖွင့်ပွဲတွင်ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးဆန်းမြင့်က တက်ရောက် အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

  သင်တန်းဖွင့်လှစ်ရသည့် ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဥပဒေ၊ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများသည် ရေးဆွဲပြဌာန်း လိုက်ရုံဖြင့် သက်ဝင်လာမည် မဟုတ်သည့်အတွက် ၎င်းတို့ ခိုင်မာအားကောင်းစေရန်၊ သက်ဝင်ကျင့်သုံး လာစေရန် ပါဝင်ပတ်သက်သူများအကြား ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သိရှိစေရန်အတွက် အသိပညာ မြှင့်တင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤသင်တန်းသို့အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန၏ ဌာနခွဲအသီးသီးရှိ သင်တန်းသား/သူ( ၄၀ )ဦး တက်ရောက်ကြပြီး သင်တန်းကာလမှာ (၇) ရက် ဖြစ်ပါသည်။

,