သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၊ ဦးစီးဌာန၊ လုပ်ငန်းများနှင့် တက္ကသိုလ်မှ မှတ်တမ်းများကွင်းဆင်းရယူဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

မှတ်တမ်း၊မော်ကွန်းများကွင်းဆင်းရယူနိုင်ရေးအတွက် သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၊ ဦးစီးဌာနများ၊ လုပ်ငန်းများနှင့် တက္ကသိုလ်တို့မှ မှတ်တမ်းများကွင်းဆင်းရယူရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို       (၅-၁၀-၂၀၂၃) ရက်နေ့ နံနက် (၁၀:၀၀) နာရီတွင် အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်) (B-ဆောင်) အစည်းအဝေးခန်းမ၌ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးသို့ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံးမှ ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ဒေါ်ဇင်မာထွန်းအပါအဝင် ဦးစီးဌာန/ လုပ်ငန်းများမှ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ပါသည်။

          အဆိုပါအစည်းအဝေးတွင် မှတ်တမ်းများကွင်းဆင်းရယူရေးနှင့်ပတ်သက်၍ အမျိုးသားမှတ်တမ်းနှင့်မော်ကွန်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီဆောင်ရွက်သွားရန်၊ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ထာဝစဉ်ထိန်းသိမ်းရန် လိုအပ်သော မှတ်တမ်းများကို နောင်တစ်ချိန်တွင် ပြန်လည်ကိုးကားနိုင်ရန် အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာနသို့လွှဲပြောင်းပေးရန်၊ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အရာရှိကြီးများကလည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရန်နှင့် ကွင်းဆင်းရယူခြင်းလုပ်ငန်းကို သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်သွားရန်ဖြစ်ကြောင်းဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။

, , , , , , , ,