အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန၊ မှတ်တမ်းနှင့်မော်ကွန်းစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း(အခြေခံ)ဖွင့်လှစ်ခြင်း

ဝန်ကြီးဌာနများရှိ ဦးစီးဌာနများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများမှ ဝန်ထမ်းများ မှတ်တမ်းနှင့် မော်ကွန်း အသိပညာတိုးတက်ရရှိစေရန် ရည်ရွယ်၍ မှတ်တမ်းနှင့်မော်ကွန်းစီမံခန့်ခွဲမှု (အခြေခံ)  သင်တန်း၊ သင်တန်းဖွင့်ပွဲကို ( ၂၀ - ၇ -၂၀၂၃ )ရက်နေ့၊ နံနက် (၉:၃၀)  နာရီတွင် ကျင်းပခဲ့ ပါသည်။ သင်တန်းဖွင့်ပွဲတွင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးဆန်းမြင့်မှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။ သင်တန်းတွင် မော်ကွန်းတိုက်အကြောင်းခြုံငုံမိတ်ဆက်ခြင်း၊ အမျိုးသားမှတ်တမ်းနှင့် မော်ကွန်းဥပဒေဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ မှတ်တမ်းရယူစုဆောင်းခြင်း၊ မှတ်တမ်းများစိစစ်ခွဲခြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် မှတ်တမ်းများထိန်းသိမ်းထားရှိမှုအခြေအနေ၊ ပေ၊ ပုရပိုက်များအား Digitalနည်းပညာဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ ဌာနဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများ ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ဌာနဆိုင်ရာမှတ်တမ်းခန်း၊ မှတ်တမ်းနှင့် သတင်းအချက်အလက်များ ထိန်းသိမ်းခြင်း ၊ မော်ကွန်းစီမံခန့်ခွဲမှု၊ အစိုးရဌာန/လုပ်ငန်း၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် သုတေသီများအတွက် အထောက်အကူပြုလုပ်ငန်း (Reference Service)၊ မှတ်တမ်းမော်ကွန်းများအား Digital နည်းပညာဖြင့် ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ မှတ်တမ်းမော်ကွန်းများအား Microfilm နည်းပညာဖြင့် ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ မော်ကွန်းမှတ်တမ်းများအား ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ စသောဘာသာရပ်များအား စာတွေ့/ လက်တွေ့ သင်ကြားပို့ချသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်းကို (၂၈- ၇- ၂၀၂၃) ထိ ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ပြီး အစိုးရဌာန/အဖွဲ့အစည်းများမှ သင်တန်းသား/ သင်တန်းသူ စုစုပေါင်း (၄၇)ဦး တက်ရောက်လျက်ရှိပါသည်။