မှတ်တမ်း၊ မော်ကွန်းများလွှဲပြောင်းရယူနိုင်ရေးအတွက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ခြင်း

          အမျိုးသားမှတ်တမ်းများ မော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန (ရုံးချုပ်၊ နေပြည်တော်) မှ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါ်စောနန်းနွယ် ဦးဆောင်သော အရာထမ်း (၅) ဦးတို့သည် (၁၇-၈-၂၀၂၂) ရက်နေ့မှ (၂၅-၈-၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ သွားရောက်၍ မှတ်တမ်း မော်ကွန်းများ လွှဲပြောင်းရယူနိုင်ရေးအတွက် ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။

          အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဆောင် သော အရာထမ်း (၅) ဦးပါအဖွဲ့သည် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ လွှဲပြောင်းပေးမည့် မှတ်တမ်း မော်ကွန်းများအား စိစစ်အကဲဖြတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ လွှဲပြောင်းရယူရာတွင် လိုအပ်သော ဆွေးနွေး မှုများကို သက်ဆိုင်ရာဌာနခွဲ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း ကိစ္စရပ်များကို (၇) ရက်ကြာ သွားရောက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။