အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန၊ မှတ်တမ်းနှင့်မော်ကွန်းစီမံခန့်ခွဲမှု(အခြေခံ)သင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း

အစိုးရဌာန အဖွဲ့အစည်းများအား မှတ်တမ်းထိန်းသိမ်းမှု အသိပညာပေးရန် အတွက် မှတ်တမ်းနှင့်မော်ကွန်းစီမံခန့်ခွဲမှု (အခြေခံ)  သင်တန်းဖွင့်ပွဲကို   ( ၄-၇-၂၀၂၂ ) ရက်နေ့၊   နံနက် ( ၉ : ၃၀ ) နာရီတွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ သင်တန်းဖွင့်ပွဲတွင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဆန်းမြင့်က အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

          သင်တန်းတွင် သင်တန်းမိတ်ဆက်၊ မော်ကွန်းတိုက်အကြောင်း ခြုံငုံမိတ်ဆက်ခြင်း၊ မှတ်တမ်းရယူရေး၊ ဌာနတွင်းမှတ်တမ်းခန်း ထားသိုမှုနှင့် မှတ်တမ်းစီမံခန့်ခွဲမှု၊ မော်ကွန်းစီမံ ခန့်ခွဲမှု၊ သိမ်းဆည်းထားသည့် အရေးကြီးမော်ကွန်းများ၊ အစိုးရဌာန/ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြည်တွင်း/ ပြည်ပသုတေသီများအတွက် အထောက်အကူပြုလုပ်ငန်း၊ မော်ကွန်းတိုက်၊ စာကြည့်တိုက်၊ ပြတိုက်တို့၏ တူညီချက်နှင့် ကွဲပြားခြားနားချက်၊ မော်ကွန်းဥပဒေနှင့် လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများ၊ Digital Preservation၊ Paper Conservation and Book Binding နှင့် Digital Preservation and Paper Conservation On-site Training စသော ဘာသာရပ်များ သင်ကြား ပို့ချသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်းကို (၈-၇-၂၀၂၂) ထိ ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ပြီး အစိုးရဌာန/ အဖွဲ့အစည်းများမှ သင်တန်းသား/ သင်တန်းသူ စုစုပေါင်း (၄၅) ဦး တက်ရောက်လျက်ရှိပါသည်။ 

,