မှတ်တမ်း/မော်ကွန်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးတင်ပြခြင်း

,

အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန (အောက်မြန်မာပြည်) မှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါ်သီတာမြင့် ဦးဆောင်သော အဖွဲ့သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ် မေလ ၁၅ ရက်နေ့တွင် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ရုံး၌ မှတ်တမ်း/မော်ကွန်းဆိုင်ရာ အသိပညာပေးဆွေးနွေးတင်ပြခြင်းနှင့် မှတ်တမ်းရယူရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးများနှင့် (၅၇) ဌာနမှ ဌာနဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများအား ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

၂၀၁၈ ခုနှစ် မေလ (၁၆) ရက်နေ့တွင် မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံး၌ မှတ်တမ်း/မော်ကွန်းဆိုင်ရာ အသိပညာပေးဆွေးနွေးတင်ပြခြင်းနှင့် မှတ်တမ်းရယူရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးများနှင့် (၈၂) ဌာနမှ ဌာနဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများအား ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

၂၀၁၈ ခုနှစ် မေလ (၁၇) ရက်နေ့တွင် ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံး၌ မှတ်တမ်း/မော်ကွန်းဆိုင်ရာ အသိပညာပေးဆွေးနွေးတင်ပြခြင်းနှင့် မှတ်တမ်းရယူရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးများနှင့် (၆၅) ဌာနမှ ဌာနဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများအား ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

 

မွန်ပြည်နယ်အတွင်းရှိအစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများနှင့် ဌာနဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့် အရာထမ်းများအား မှတ်တမ်း၊မော်ကွန်းဆိုင်ရာ အသိပညာပေး ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း

ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါ်နန်းခင်ထွေးမြင့် အား အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါ်သီတာမြင့်က NAD Logo ကျောက်စီပန်းချီကား အမှတ်တရလက်ဆောင်အဖြစ် ပေးအပ်ခြင်း

 

ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများနှင့် ဌာနဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့် အရာထမ်းများအား မှတ်တမ်း၊မော်ကွန်းဆိုင်ရာ အသိပညာပေး ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း