မော်ကွန်းမှတ်တမ်းများအား ဒီဂျစ်တယ်နည်းပညာဖြင့် သိမ်းဆည်းခြင်းလုပ်ငန်း နှင့် National Archives Information Management System အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် စျေးနှုန်းတင်သွင်းလွှာခေါ်ယူခြင်း

အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်(ရုံးချုပ်)တွင် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေး နှစ်အတွင်း ဆောင်ရွက်မည့် မော်ကွန်းမှတ်တမ်းများအား ဒီဂျစ်တယ်နည်းပညာဖြင့် သိမ်းဆည်းခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် National Archives Information Management System အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် စျေးနှုန်းတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။