အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာနမှ ခေါ်ယူထားသော လစ်လပ်လျက်ရှိသည့် အမှုထမ်းရာထူးနေရာ(၃၆)နေရာအတွက် အသိပေးကြေညာချက်

၁။         စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမျိုးသားမှတ်တမ်းများ မော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာနမှ  ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၃၀ ရက်နေ့၌ နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာ(မြန်မာ့အလင်း)တွင် ကြော်ငြာခေါ်ယူခဲ့သော လစ်လပ်လျက်ရှိသည့် အမှုထမ်းရာထူးနေရာ(၃၆)နေရာမှ ဒုတိယဦးစီးမှူး (မှတ်တမ်းပြုပြင်ရေးမှူး)၊ အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ-၂၊ မော်ကွန်းထိန်းလက်ထောက်-၃ နှင့် အငယ်တန်းစာရေးရာထူးနေရာများအတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲကို အမျိုးသားမှတ်တမ်းများ မော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန(နေပြည်တော်)၌   ၃--၂၀၂၁(စနေနေ့)တွင် ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာ(မြန်မာ့အလင်း)တွင်လည်း ထည့်သွင်းကြေညာသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ လျှောက်လွှာပိတ်ရက်ဖြစ်သည့်(၁၂--၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် ကြော်ငြာပါ အသက် သတ်မှတ်ချက် အထက်ကျော်လွန်နေသူများ၊ ကြော်ငြာပါအရည်အချင်း သတ်မှတ်ချက်နှင့် မညီညွတ်သူများ၊ စာရွက်စာတမ်းလိုအပ်ချက်ရှိသူများနှင့် ဖြေဆိုခွင့် ရရှိသူများ၏ ခုံအမှတ်စာရင်းတို့ကို အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန (နေပြည်တော်ရုံးချုပ်)တွင် လည်းကောင်း၊ အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန(ရန်ကုန်ရုံးခွဲ)တွင် လည်းကောင်း၊ အမျိုးသားမှတ်တမ်းများ မော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန၏ Website ဖြစ်သည့် www.nam.gov.mm တွင် လည်းကောင်း ဖော်ပြထားပါသည်။

၂။         ဒုတိယဦးစီးမှူး (မှတ်တမ်းပြုပြင်ရေးမှူး)၊ အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ-၂၊ မော်ကွန်းထိန်း လက်ထောက်-၃ နှင့် အငယ်တန်းစာရေး ရာထူးနေရာများ၏ ရေးဖြေစာမေးပွဲအတွက် ဖြေဆိုခွင့် ကတ်ပြားများကို အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်၊ ရာဇသင်္ဂဟ လမ်း၊ ကုမုဒြာကြာပန်းအဝိုင်းအနီး၊ နေပြည်တော်၌ ၃၀--၂၀၂၁ ရက်နေ့မှ ၂--၂၀၂၁ ရက်နေ့ အထိ (၁၀:၀၀ မှ ၁၆:၀၀)နာရီအထိ (ရုံးချိန်)အတွင်း ထုတ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

၃။         လုံခြုံရေး-၅၊ ယာဉ်မောင်း-၅ နှင့် သန့်ရှင်းရေးအကူ ရာထူးနေရာများအတွက် နှုတ်ဖြေ စာမေးပွဲကို အမျိုးသားမှတ်တမ်းများ မော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန(နေပြည်တော်)၌ ၄--၂၀၂၁ (တနင်္ဂနွေနေ့)တွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသည်။

ဒုတိယဦးစီးမှူး(မှတ်တမ်းပြုပြင်ရေးမှူး)၊ အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ-၂၊ မော်ကွန်းထိန်းလက်ထောက်-၃ နှင့် အငယ်တန်းစာရေး ရာထူးနေရာများ၏ ရေးဖြေစာမေးပွဲအတွက် စာမေးပွဲအချိန်စာရင်း

--၂၀၂၁(စနေနေ့)               ၀၉:၀၀ နာရီ မှ ၁၂:၀၀အထိ (မြန်မာစာ၊ အထွေထွေဗဟုသုတနှင့်      

                                                                             အင်္ဂလိပ်စာ)