စိစစ်ရေးမှူး-၂ ရာထူးနေရာများအတွက် ရေးဖြေအောင်မြင်သူများစာရင်းနှင့် လူတွေ့စစ်ဆေးမည့် အစီအစဉ်ကြေညာခြင်း

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့်တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာန

ရုံးအမှတ်(၃၂)၊နေပြည်တော်

စိစစ်ရေးမှူး-၂ ရာထူးနေရာများအတွက် ရေးဖြေအောင်မြင်သူများစာရင်းနှင့်

လူတွေ့စစ်ဆေးမည့် အစီအစဉ်ကြေညာခြင်း

          စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့်တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာန မှ နေပြည်တော်တွင် ၃-၆-၂၀၁၇ နှင့် ၄-၆-၂၀၁၇ ရက်နေ့တို့၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် စိစစ်ရေးမှူး-၂ (လစာနှုန်း ကျပ် ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) ရာထူး နေရာများအတွက် ရေးဖြေအောင်မြင်သူများ စာရင်းအား ဤနေရာတွင် PDF ဖိုင်အား Download ပြုလုပ်၍ ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး အဆိုပါ PDF ဖိုင်တွင် ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှုနှင့် လူတွေ့စစ်ဆေးမည့် နေ့ရက်များပါ တစ်ပါတည်း ဖော်ပြထားကြောင်း အသိ ပေး ကြေညာအပ်ပါသည်။