စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့်တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာနမှ Server များ၊ Data Storage, Software, Accessories များဝယ်ယူခြင်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့်တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာနမှ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် ဖြင့် Server များ၊ Data Storage, Software, Accessories များကို အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ စနစ်ဖြင့် ဝယ်ယူမည် ဖြစ်ပါသည်။ အသေးစိတ်ကို သိရှိနိုင်ရန် တင်ဒါကြော်ငြာစာကို ဤနေရာ တွင်  နှိပ်၍ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။