အဖွဲ့အစည်းများ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေများသုံးသပ်ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့၏ (၂/၂၀၂၄) ကြိမ်မြောက် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်း နေပြည်တော် ၂၀၂၄ ခုနှစ် ဧပြီလ ၅ ရက်

အဖွဲ့အစည်းများ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေများသုံးသပ်ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့၏

(၂/၂၀၂၄) ကြိမ်မြောက် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်း

နေပြည်တော်

၂၀၂၄ ခုနှစ် ဧပြီလ ၅ ရက်

          အသေးစား၊ အငယ်စားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်း သုံးသပ်မှုအစီရင်ခံရေးအဖွဲ့အောက်ရှိ အထောက်အကူပြုလုပ်ငန်းအဖွဲ့ (၁) ဖွဲ့ဖြစ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေများ သုံးသပ်ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့၏ (၂/၂၀၂၄) ကြိမ်မြောက် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့် တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၃၂) ၌ ၅-၄-၂၀၂၄ ရက်နေ့၊ နံနက် ၁၀:၀၀ နာရီတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

          အစည်းအဝေးတွင် လုပ်ငန်းအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ၊ စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့် တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားပါသည်။ ဆက်လက်၍ လုပ်ငန်းအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး၊ စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့် တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က လုပ်ငန်းအဖွဲ့၏ (၁/၂၀၂၄) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များအပေါ် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု အခြေအနေများ၊ လုပ်ငန်းအဖွဲ့က ပြုစုလျက်ရှိသည့် အစီရင်ခံစာများနှင့် ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ လုပ်ငန်းအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်များက ပြုစု ထားသည့် အစီရင်ခံစာ(မူကြမ်း) များအပေါ် အကြံပြုချက်များ၊ ဖြည့်စွက်ရန်အချက်များနှင့် ရှေ့ဆက် လက်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများအပေါ် ဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက်လုပ်ငန်းအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ၊ စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့် တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က ပြုစုထားသည့် အစီရင်ခံစာ(မူကြမ်း) များကို လုပ်ငန်းသုံးသပ်မှုအစီရင်ခံရေးအဖွဲ့ထံ တင်ပြနိုင်ရေးနှင့် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဖြည့်စွက်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

           အစည်းအဝေးသို့ လုပ်ငန်းအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သည့် ဌာန/အဖွဲ့စည်းများမှ အဖွဲ့ဝင် (၉) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

, , ,