တင်ဒါတင်သွင်းမည့်ရက် ဆိုင်းငံ့ရန် ကြော်ငြာခြင်း

၁၁-၁၁-၂၀၂၃ ရက်နေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာနှင့် မြဝတီသတင်းစာတို့တွင် လည်းကောင်း၊ ၁၂-၁၁-၂၀၂၃ ရက်နေ့ထုတ် ကြေးမုံသတင်းစာတို့တွင်လည်းကောင်း ဖော်ပြပါရှိသည့် ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ရေးကော်မရှင်လက်ဝယ်ရှိ  နိုင်ငံပိုင် မြေနှင့်အဆောက်အဦ၊ တိုက်ခန်းနှင့် မြေကွက်များကိုရောင်းချရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်းကိစ္စအား ဆိုင်းငံ့ထားပါကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။