နိုင်ငံပိုင် မြေနှင့်အဆောက်အဦ၊ တိုက်ခန်းနှင့် မြေကွက်များအား ရောင်းချရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

နိုင်ငံပိုင် မြေနှင့်အဆောက်အဦ၊ တိုက်ခန်းနှင့် မြေကွက်များအား ရောင်းချရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း                                         

၁။      ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ရေးကော်မရှင် လက်ဝယ်ရှိ မြေနှင့်အဆောက်အဦ၊ တိုက်ခန်းနှင့် မြေကွက် စုစုပေါင်း(၂၄)ခုကို အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ရောင်းချမည်ဖြစ်ပါသည်။

၂။       ဝယ်ယူလိုသော Lot No. တစ်ခုချင်းအလိုက် သီးခြားအဆိုပြုလွှာ တစ်စောင်စီ တင်သွင်း ရမည်။ သတ်မှတ်စပေါ်ငွေ P.O Cheque (Payment Order Cheque)အား တင်ဒါတင်သွင်းလွှာ နှင့်အတူ ပူးတွဲတင်ပြရမည်။

၃။

တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့်ရက်

-

၁၃-၁၁-၂၀၂၃ ရက်နေ့မှ ၂၈-၁၁-၂၀၂၃ ရက်နေ့အထိ

 

နေရာ

-

ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ရေးကော်မရှင်ရုံး (စီမံကိန်းစိစစ်ရေး နှင့် တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၃၂)၊ နေပြည်တော်)

 

 

 

စပေါ်ငွေသွင်းရမည့် တန်ဖိုးကို အဆိုပြုလွှာဝယ်ယူသည့်အခါ တစ်ပါတည်း ဖော်ပြပေးပါမည်။

၄။

တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်အစီအစဉ်

 

P.O Cheque တင်ပြရမည့်ရက်

-

၂၉-၁၁-၂၀၂၃၊    ၃၀-၁၁-၂၀၂၃၊  ၁-၁၂-၂၀၂၃။ 

 

တင်ဒါ တင်သွင်းရမည့်ရက်

-

၄-၁၂-၂၀၂၃

 

 

-

Lot No. (၁) မှ (၂၄) အထိ နံနက်(၁၀:၀၀)နာရီမှစ၍ အစဉ်လိုက် လက်ခံပါမည်။

 

နေရာ

-

ရုံးအမှတ် (၃၂)၊ နေပြည်တော်

၅။      ဝယ်ယူလိုသည့် မြေနှင့်အဆောက်အဦ၊ တိုက်ခန်းနှင့် မြေကွက်များအား ကြော်ငြာသည့်နေ့မှစ၍ သွားရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ဝယ်ယူရန် အဆိုပြုလွှာ တင်သွင်းသည့် အချိန်တွင် ဝယ်ယူမည့် မြေနှင့်အဆောက်အဦ၊ တိုက်ခန်းနှင့် မြေကွက်များအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီး ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံချက်ဖြင့် ပူးတွဲ တင်ပြရပါမည်။

၆။      အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက ရုံးချိန်အတွင်း တယ်လီဖုန်းအမှတ်၊ ၀၆၇-၄၀၆၃၃၉ နှင့် ၀၆၇-၄၀၆၁၃၃ တို့သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ရောင်းချမည့် မြေနှင့်အဆောက်အဦ၊ တိုက်ခန်းနှင့် မြေကွက် စုစုပေါင်း(၂၄)ခု မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

Lot No.

မြေနှင့်အဆောက်အဦ၊ တိုက်ခန်းနှင့် မြေကွက် (အကျယ်အဝန်း)

ကချင်ပြည်နယ်၊  မြစ်ကြီးနားမြို့၊  မြို့သစ်ရပ်ကွက်၊  အနော်ရထာလမ်းနှင့်   စည်ပင်သာယာ

လမ်းထောင့်၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၅၂)ရှိ မြေ(၀.၀၈၃)ဧကနှင့်အဆောက်အဦ

ကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့၊ တပ်ကုန်းရပ်ကွက်၊ ထွယ်ဆန်နယ်မြေ၊ ဦးပိုင်အမှတ် (၃၆၀/၁+၃၆၀/၃)ရှိ မြေ(၀.၅၁၀)ဧကနှင့်အဆောက်အဦ

ကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့၊ မြို့သစ်ရပ်ကွက်၊ အနော်ရထာလမ်း၊ ဦးပိုင်အမှတ် (၇+၁၀/ ၁)နှင့် ဦးပိုင်အမှတ်(၇+၁၀/၂)ရှိ မြေကွက်(၂)ကွက်တွဲ မြေ(၀.၁၆၅)ဧကနှင့်အဆောက်အဦ

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးခရိုင်၊ ဝေါမြို့၊ ကန်တော်ရပ်ကွက်၊ မင်းလမ်း၊ အကွက်အမှတ်/    အမည် -TL(၁၀)၊ ဘိုးဘုံမြောက်ရပ်၊ ဦးပိုင်အမှတ်-ဠ/၂ ရှိ မြေ(၀.၀၄၁)ဧကမြေကွက်

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်မြို့၊ ပြည်သာယာရပ်ကွက်၊  အကွက်အမှတ်(၁၄)၊ ကိုးသောင်းတိုးချဲ့(၂)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၁၉၇)ရှိ မြေ(၀.၀၈၉)ဧကမြေကွက်

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးမြို့၊ ကျွန်းသာယာရပ်ကွက်၊ နယ်မြေ(၂၀)၊ မင်းကြီးညို(၆)လမ်း၊ မြေတိုင်းရပ်ကွက်(၇/၄)၊ မြေကွက်အမှတ်(၄၃၀/၄၃၂)ရှိ မြေ(၀.၁၁)ဧကမြေကွက်

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မဟာမြိုင်(၁)ရပ်ကွက်၊ သိပ္ပံလမ်း၊ (၆၈x၆၉) လမ်းကြား၊ အကွက်အမှတ်(ဓ-၁၀)၊ ဦးပိုင်အမှတ် (၁-က၊ ခ၊ ဃ၊ င၊ စ၊ ဇ၊ ဈ)၊ (၂-က၊ ခ၊ ဃ၊ င)၊ (၃-က၊ ခ၊ ဃ)၊ စုစုပေါင်းမြေ(၂.၃၃၉၅)ဧကရှိ မြေကွက်

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ စိတ္တရမဟီ (၇၃)လမ်း၊ (၂၉x၃၀)လမ်းကြား၊အကွက်အမှတ်(၇၁၅)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၄၂၊ ၄၃၊ ၄၄)ရှိ မြေ(၀.၀၉၃၇)ဧကနှင့်အဆောက်အဦ

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ ရပ်ကွက်ကြီး(၆)၊ ချယ်ရီလမ်း၊ ဦးပိုင်အမှတ် (၁၀၃-ခ)၊ (၉၆-ဘီ)ရှိ မြေ(၀.၃၄၄)ဧကနှင့် အ‌ဆောက်အဦ

၁၀

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မြို့သစ်(၁)ရပ်ကွက်၊ အောင်ရတနာလမ်း၊ (၆၇x၆၈)လမ်းကြား၊ သိပ္ပံလမ်းနှင့် မိုးသောက်ပန်းလမ်းကြား၊ အကွက်အမှတ်(မ-၂၄)၊ ဦးပိုင်အမှတ် (၁-ဟ)ရှိ မြေ(၀.၃၀၃၇)ဧကမြေကွက်

၁၁

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မြို့သစ်(၁)ရပ်ကွက်၊ (၆၄x၆၅)လမ်းကြား၊ စံပယ်လမ်းနှင့် ခွာညိုလမ်းကြား၊ အမှတ်(ဏ-၆/၄၅)ရှိ မြေ(၀.၀၅၅၁)ဧကနှင့်အဆောက်အဦ

၁၂

မွန်ပြည်နယ်၊ ရေးမြို့နယ်၊  ရန်မျိုးအောင်ရပ်ကွက်၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၂၇၈)၊ အကွက်အမှတ်(၁၂-ခ)၊ မေခလမ်း၊ အမှတ်(၂၆)ရှိ မြေ(၀.၀၄၁)ဧကနှင့်အဆောက်အဦ

၁၃

မွန်ပြည်နယ်၊ ရေးမြို့နယ်၊ လမိုင်းမြို့နယ်ခွဲ၊ အမှတ်(၁/၆၀၅)၊ မြို့မ(၁)ရပ်ကွက်၊ ဘုရားလမ်း၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၁၀/၂)ရှိ မြေ(၀.၀၄)ဧကနှင့်အဆောက်အဦ

၁၄

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ်၊ မြေတိုင်းရပ်ကွက်(၆၁)၊ ရတနာမွန် အိမ်ရာ၊ ရတနာလမ်း၊ အလိုတော်ပြည့်ကျောင်းတိုက်အနီး၊ အိမ်အမှတ် (၆၁/ရတနာ ၁၁)ရှိ မြေ(၀.၂၂၉) ဧကနှင့်အဆောက်အဦ

၁၅

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ သာယာကုန်းရပ်ကွက်၊ ယုဇနလမ်း၊ အမှတ်(၁/ခ-၆)ရှိ မြေ(၀.၁၇၃)ဧကနှင့်အဆောက်အဦ

၁၆

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ (၂၇)ရပ်ကွက်၊ ရွှေပင်လုံရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ (Rose Part 3)၊ အမှတ်(၁၁၂ ဘီ ၃)ရှိ မြေ(၀.၁၅၉)ဧကနှင့်အဆောက်အဦ

၁၇

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာ(အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ်၊ ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်းအိမ်ရာ၊ Lot. 19-A Jasmine Place မြေ(၀.၁၇၂)ဧကနှင့် အဆောက်အဦ

၁၈

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်း၊ အမှတ်(၄၈၀)၊ (၅၄'x၂၀') = (၁၀၈၀) စ/ပေရှိ  မြေညီထပ်တိုက်ခန်း

၁၉

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ မင်္ဂလာဒုံဥယျာဉ်မြို့တော်ရှိ စွယ်တော်ရပ်ကွက်၊ စွယ်တော်စီးတီးအိမ်ရာ၊ အဆောက်အဦအမှတ်(B)၊ အခန်းအမှတ်(၃၀၄)၊ (၁၂၆၀)စ/ပေရှိ တိုက်ခန်း

၂၀

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မှော်ဘီမြို့နယ်၊ အတ္ထရုကျေးရွာ၊ ကွင်းအမှတ်(၅၀၇/ဘီ)၊  အတ္ထရု တောင်ကွင်း၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၁၃/၆)ရှိ မြေ(၈.၂၁)ဧကမြေကွက်

၂၁

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ ပင်လုံအိမ်ရာစီမံကိန်း၊ ခရေ(၈)လမ်း နှင့် ခရေ(၁၀)လမ်းထောင့်၊ အမှတ်(၁၁၈)ရှိ မြေ(၀.၁၄၃)ဧကမြေကွက်

၂၂

ရှမ်းပြည်နယ်၊တာချီလိတ်မြို့၊ဝိန်းကျောက်ရပ်ကွက်၊ လွန်းကျိုင်းရွာ၊ လွန်းကျိုင်းကွင်း၊ ကွင်းအမှတ်(၂၃)ရှိ မြေ(၀.၇၀)ဧကနှင့်အဆောက်အဦ

၂၃

ရှမ်းပြည်နယ်၊ တာချီလိတ်မြို့၊ ပါခုတ်နိုရွာအနီး၊ ကွင်းအမှတ်(၁၆၇)၊ ဗောဓိတစ်ထောင်ကွင်း၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၂၂)၊ မြေ(၁၈.၇၃)ဧကနှင့်အဆောက်အဦ

၂၄

ရှမ်းပြည်နယ်၊ ကလောမြို့နယ်၊ အောင်ပန်းမြို့၊ မိုးကောင်းရပ်၊ ညောင်ပင်ထောင်ရပ်ကွက်၊ ဈေးအနီး၊ ကွင်းအမှတ် (၂၇ လွယ်မယ်အနောက်)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၆/၁၀)၊ မြေကွက်အမှတ် (၂၂)ရှိ မြေ(၀.၁၈၆)ဧကမြေကွက်