အဖွဲ့အစည်းများ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေများသုံးသပ်ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့၏ (၁/၂၀၂၃) ကြိမ်မြောက် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်း နေပြည်တော် ၂၀၂၃ ခုနှစ် မေလ ၁၆ ရက်

အဖွဲ့အစည်းများ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေများသုံးသပ်ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့၏

(၁/၂၀၂၃) ကြိမ်မြောက် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်း

နေပြည်တော်

၂၀၂၃ ခုနှစ် မေလ ၁၆ ရက်

 

         အသေးစား၊ အငယ်စားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းသုံးသပ်မှု အစီရင်ခံရေးအဖွဲ့အောက်ရှိ အထောက်အကူပြုလုပ်ငန်းအဖွဲ့ (၁) ဖွဲ့ဖြစ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေများ သုံးသပ်ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့၏ (၁/၂၀၂၃) ကြိမ်မြောက် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းစိစစ်ရေး နှင့်တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၃၂) ၌ ၁၆-၅-၂၀၂၃ ရက်နေ့၊ နေ့လည် (၂:၀၀) နာရီတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

         အစည်းအဝေးတွင် လုပ်ငန်းအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ၊ စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့်တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားပါသည်။ ဆက်လက်၍ လုပ်ငန်းအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူး၊ စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့်တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က လုပ်ငန်းအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းထားရှိမှုနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ၊ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေနှင့် ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို ရှင်းလင်းတင်ပြပြီး တက်ရောက်လာသည့် အဖွဲ့ဝင်များက ဌာနအလိုက် ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်နိုင်သည့် ကိစ္စရပ်များ၊ ရှေ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ အပေါ် ဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

          အစည်းအဝေးသို့ အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သည့် ဌာန/ အဖွဲ့အစည်းများမှ အဖွဲ့ဝင် (၉) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။