ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည် မြစ်ကြီးနားမြို့ရှိ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့နှင့်တွေ့ဆုံပြီး မြန်မာနေထိုင်မှုအခြေအနေစစ်တမ်း (၂၀၁၆-၂၀၁၇)ကောက်ယူနေခြင်းအားကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း

, ,

ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည် မြစ်ကြီးနားမြို့ရှိ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့နှင့်တွေ့ဆုံပြီး မြန်မာနေထိုင်မှုအခြေအနေစစ်တမ်း (၂၀၁၆-၂၀၁၇)ကောက်ယူနေခြင်းအားကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း

ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊  ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာဝါဝါမောင်နှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည် (၁၁-၁၁-၂၀၁၇) ရက်နေ့ညနေပိုင်းတွင်မြစ်ကြီးနားမြို့သို့ရောက်ရှိပြီး မြစ်ကြီးနားမြို့ပြည်နယ်ရုံး၌ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ဝန်ထမ်းများနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည်မြစ်ကြီးနားမြို့စုပေါင်းရုံးရှိ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ ခရိုင်ရုံး အားကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။

(၁၂-၁၁-၂၀၁၇)ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းတွင် မြစ်ကြီးနားမြို့နယ် ၊မန်ခိန်ရပ်ကွက်တွင် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ရုံးအသစ်ဆောက်လုပ်နေမှုအခြေအနေအား လိုက်လံကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီး လိုအပ်သည်များကို မှာကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည် မြစ်ကြီးနားမြို့၊  ယုဇနရပ်ကွက် အတွင်းရှိ မြန်မာနေထိုင်မှုအခြေအနေစစ်တမ်း (၂၀၁၆-၂၀၁၇ ) ကောက်ယူနေမှုအခြေအနေများကို ကွင်းဆင်း၍ ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။