အဂတိလိုက်စားမှု တားဆီးကာကွယ်ရေး ဒုတိယအကြိမ်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပ

အဂတိလိုက်စားမှု တားဆီးကာကွယ်ရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဒုတိယအကြိမ် ရှင်းလင်း ဆွေးနွေးပွဲကို (၁၄-၅-၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၃၂)တွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပွဲသို့ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးထွန်းထွန်းနိုင်၊ ဦးစီးဌာန/အဖွဲ့များမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ ဝန်ကြီးဌာန၏ အဂတိလိုက်စားမှု တားဆီးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်များ၊ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်း များ စုစုပေါင်းအင်အား (၅၀) ဦး တက်ရောက် ခဲ့ပါသည်။ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးထွန်းထွန်းနိုင်က အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားရာတွင် အဂတိ လိုက်စားမှု ပြဿနာသည် ဌာနတိုင်း၊ ဝန်ထမ်းတိုင်းအတွက် အရေးကြီးကြောင်း၊ အဂတိလိုက် စားမှုကြောင့် ဌာန၏ Image ဝန်ထမ်း၏ Image နှင့် ဝန်ထမ်း မိသားစု၏ Image တို့ကို ထိခိုက် စေနိုင်ကြောင်း၊ဝန်ထမ်းများအား အဂတိလိုက်စားသော ပြစ်မှုကျူးလွန်ပြီးမှ အရေးယူရခြင်းသည် ကျူးလွန်ခဲ့သူများ၌ ကြီးမားသော ထိခိုက်နစ်နာ ဆုံးရှုံးမှုများဖြစ်စေနိုင်သကဲ့သို့ တာဝန်ရှိသူများ အနေဖြင့်လည်း တာဝန်ယူမှုအားနည်းချက်ရှိကြောင်း၊တစ်နည်းအားဖြင့် တာဝန်မကင်းဟု မှတ် ယူနိုင်ကြောင်း၊ ယင်းအတွက် ဝန်ကြီးဌာန/ အဖွဲ့အစည်းများတွင် အဂတိလိုက်စားမှု တားဆီး ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့(CPU) များကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ CPU များ၏ လုပ်ငန်းတာဝန် (၃) ရပ် မှာ အဂတိလိုက်စားမှု ပြဿနာများကို စိစစ်ဖော်ထုတ်ရန်၊ အဂတိလိုက်စားမှု ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရန်၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ အဂတိလိုက်စားမှု ဆက်လက်မဖြစ်ပွားရေး တားဆီးကာကွယ်ရန် ဖြစ်ကြောင်း၊ ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် အဂတိလိုက်စားမှု ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့် အကြောင်းအရာ အချက်အလက်များကို နားလည်သိရှိထားရန်နှင့် အဆိုပါအကြောင်းအရာ အချက်အလက်များ အပေါ် မူတည်ပြီး မိမိဌာနတွင် အဂတိလိုက်စားမှု မဖြစ်ပေါ်စေရေးအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ပေးကြရန် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ အဂတိလိုက်စားမှု တားဆီးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ (CPU) အဖွဲ့ဝင် ညွှန်ကြား ရေးမှူး(၂)ဦးမှ အဂတိလိုက်စားမှု၏ သဘောတရားနှင့် အကျိုးသက်ရောက်မှုများ၊ CPU ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် အဂတိလိုက်စားနိုင်ချေအန္တရာယ်ရှိမှု ဆန်းစစ်လေ့လာခြင်း၊ အဂတိလိုက်စားမှု တားဆီး ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်၊ တိုင်ကြားစာများအပေါ် အရေးယူ ဆောင်ရွက်ပုံ အဆင့်ဆင့်၊ တိုင်ကြားစာနှင့် ပတ်သက်၍ အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း ကျင့်ဝတ်များတွင် သမာသမတ်ရှိမှုနှင့် အဂတိလိုက်စားမှု တားဆီးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များ (CPUs) နှင့် ဆက်နွယ်ပတ်သက်မှု၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေ၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း နည်းဥပဒေများဖြင့် ဌာနဆိုင်ရာ အရေးယူခြင်းစသည့် အကြောင်းအရာများကို ရှင်းလင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ (သတင်းစဉ်)