ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ နှင့် ADB တို့ ပူးပေါင်း၍ အခြေခံစာရင်းအင်းပညာ အသုံးချမှုဆင့်ပွားသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁၉) ဖွင့်လှစ်ပို့ချလျက်ရှိ

, ,

စာရင်းအင်းဝန်ထမ်းများ၏ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်နိုင်ရန်အတွက် စာရင်းအင်း သင်တန်းများကို ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့နှင့် ADBတို့ ပူးပေါင်းပြီး ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇွန်လမှ စတင်၍ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ရာ သင်တန်းပေါင်း ၃၀ ခု ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပြီး သင်တန်းသားပေါင်း ၆၂၅ ဦးကို သင်ကြား ပို့ချနိုင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။

          ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့နှင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများရှိ စာရင်းအင်းယူနစ်များတွင် တာဝန် ထမ်းဆောင်နေသည့် အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများ အနေဖြင့် စာရင်းအင်းပညာ အခြေခံများအား သိရှိ နားလည်စေရန်၊ စာရင်းအင်း၏ အခန်းကဏ္ဍ၊ သရုပ်ဖော်စာရင်းအင်းပညာ၊ စစ်တမ်းကောက်ယူမှု နည်းလမ်း၊ ဆက်စပ်မှုပြကိန်း၊ ရီဂရက်ရှင်းနှင့် အချိန်ကိန်းစဉ်များ လေ့လာသုံးသပ်စိစစ်ခြင်း တို့ကို ပိုမိုသိရှိနားလည်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့နှင့် ADB တို့ ပူးပေါင်းပြီး အခြေခံစာရင်းအင်းပညာ အသုံးပြုမှုဆင့်ပွားသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁၉) ကို (၁၆-၁၀-၂၀၁၇) ရက်နေ့ တွင် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ ရုံးအမှတ် (၃၂)၊ သင်တန်းခန်းမ၌ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။

အဆိုပါသင်တန်းသည် (၁၆-၁၀-၂၀၁၇) ရက်နေ့မှ (၂၇-၁၀-၂၀၁၇) ရက်နေ့အထိ (၁၀) ရက် ကြာမြင့်မည်ဖြစ်ပြီး နံနက် (၉:၃၀) မှ နေ့လယ် (၁:၃၀) အထိ သင်ကြားသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်းတွင် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ ဝန်ထမ်း (၁၁) ဦး နှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများရှိ စာရင်းအင်းယူနစ်များမှ ဝန်ထမ်း (၁၄) ဦး စုစုပေါင်း (၂၅) ဦးကို တက်ရောက်လျက်ရှိပါသည်။