မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ဟန်ချက်ညီသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ရာ၌ စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်နိုင်စေရန် အမျိုးသားညွှန်ကိန်းမူဘောင်တစ်ရပ် ဖွံ့ဖြိုးလာစေရေးအတွက် လုပ်ငန်းအဖွဲ့(၁၃) မြို့ကြီးများ၊ မြို့ငယ်များ၊ သမိုင်းဝင်နေရာများနှင့် ယဉ်ကျေးမှု ဒေသများအား ထိရောက်စွာနှင့် ရေရှည်တည်တံ့စွာ စီမံခန့်ခွဲရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ (Urbanization Task Team) နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ဒုတိယအကြိမ် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပခြင်း

,

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ဟန်ချက်ညီသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စီမံကိန်း      (Myanmar Sustainable Development Plan- MSDP) အကောင်အထည်ဖော်ရာ၌ စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်နိုင်စေရန်အတွက် အမျိုးသားညွှန်ကိန်းမူဘောင် (National Indicator Framework - NIF) တစ်ရပ် ဖွံ့ဖြိုးလာစေရေးအတွက် လုပ်ငန်းအဖွဲ့ (၁၃) မြို့ကြီးများ၊ မြို့ငယ် များ၊ သမိုင်းဝင်နေရာများနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဒေသများအား ထိရောက်စွာနှင့် ရေရှည်တည်တံ့စွာ စီမံခန့်ခွဲရေး လုပ်ငန်းအဖွဲ့၏ ဒုတိယအကြိမ် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၇) ရက်နေ့၊ နံနက် (၁၀:၀၀) နာရီတွင် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၃၂)၊ အစည်း အဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာ ဝါဝါမောင်၊ ကုလသမဂ္ဂ ဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် (United Nations Development Programme- UNDP) မှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ၊ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများမှ လုပ်ငန်းအဖွဲ့ (၁၃) မြို့ကြီးများ၊ မြို့ငယ်များ၊ သမိုင်းဝင်နေရာများနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဒေသများအား ထိရောက်စွာနှင့် ရေရှည်တည် တံ့စွာ စီမံခန့်ခွဲရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့တွင် ပါဝင်သည့် လုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ ဝန်ထမ်းများအပါအဝင် စုစုပေါင်း(၅၇)ဦးခန့် တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

          အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ဟန်ချက်ညီသော ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုစီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာ၌ စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်နိုင်စေရန် အတွက် အမျိုးသားညွှန်ကိန်းမူဘောင်တစ်ရပ် ဖွံ့ဖြိုးလာစေရေးနှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်စေသော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ပေါ်စေရန် ပံ့ပိုးပေးမည့် မဏ္ဍိုင်(၃)၊ ပန်းတိုင်(၅)တွင်ပါရှိသော မဟာ ဗျူဟာ(၅.၆) မြို့ကြီးများ၊ မြို့ငယ်များ၊ သမိုင်းဝင်နေရာများနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဒေသများအား ထိရောက်စွာနှင့် ရေရှည်တည်တံ့စွာ စီမံခန့်ခွဲရေး ခေါင်းစဉ်အောက်မှ လုပ်ငန်းအဖွဲ့(၁၃)၏ ဆွေး နွေးပွဲ ဖြစ်ပြီးစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်လျက်ရှိသော ညွှန်ကိန်းများကို သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန/ ဦးစီးဌာနများမှ ပူးပေါင်းဖော်ထုတ်သွားရန်၊ အမျိုးသားညွှန်ကိန်းမူဘောင်အတွက် အဆိုပြုထားသည့် ညွှန်ကိန်းများကို အတည်ပြုနိုင်ရေးနှင့် ကောင်းမွန်စွာပေါ်ထွက်လာစေရန် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ဖြစ်ပါသည်။ နေပြည်တော်၊  ဒီဇင်ဘာလ ၇ ရက်