ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးသန်းဇော် နှင့် အဖွဲ့ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ စာရင်းအင်းရုံးသို့ လေ့လာရေးခရီး သွားရောက်ခြင်း

       စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊  ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊  ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးသန်းဇော် ဦးဆောင်သည့် လေ့လာရေးအဖွဲ့သည် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၊ ဟနွိုင်းမြို့တွင် ကျင်းပ ခဲ့သည့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ စာရင်းအင်းရုံးလေ့လာရေးခရီးစဉ်ကို  ၂၀၁၈ ခုနှစ်  ဒီဇင်ဘာလ (၄) ရက်နေ့မှ (၇) ရက်နေ့ အထိ  သွားရောက်ခဲ့ပါသည်။

       အဆိုပါ လေ့လာရေးခရီးစဉ်သည် စာရင်းအင်းအရည်အသွေးပြည့်ဝရေးအတွက် ဆောင်ရွက်နေသည့် ယန္တရားများ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အတွေ့အကြုံကောင်းများ ဖလှယ်ရန်၊ သန်းခေါင်စာရင်းစစ်တမ်းအမျိုးအစားများ ကောက်ယူမှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် အချိန် အပိုင်းအခြားများအား ညှိနှိုင်းလေ့လာခြင်း၊ စီးပွားရေးသန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူမှု အတွေ့အကြုံ၊ တရားဝင်စာရင်းအင်းများ ထုတ်လုပ်ဖြန့်​ဝေမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအား South-South Cooperation အနေဖြင့် ပူးပေါင်းချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေမှုများနှင့် စွမ်းရည်ထူထောင်မှု အခြေအနေများအား လေ့လာရန်နှင့်  အာဆီယံအသိုက်အဝန်း စာရင်းအင်းစနစ် ကော်မတီ မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း(၂၀၁၆-၂၀၂၅)တွင် ပါဝင်သည့် နှစ်ရှည်လုပ်ငန်း စီမံကိန်းအား အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လိုအပ်သော အချက်အလက်များ ဖြည့်ဆည်းပေးရန် အတွက် စာရင်းများ ကောက်ယူစုစည်းခြင်းနှင့် ဖြန့်ဝေခြင်းတို့အား ရေရှည်ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် နည်းလမ်းသစ်များ ဖန်တီးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။                                                                                                                                                                                   

       မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့်စာရင်းအင်းဥပဒေခိုင်မာအားကောင်းလာစေရေးနှင့်စာရင်းအင်းဥပဒေအား ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သိရှိလာစေရေးအတွက် အလေ့အကျင့်ကောင်းများမျှဝေရေး၊ မြန်မာနေထိုင်မှုအခြေအနေစစ်တမ်း (Myanmar Living Conditions Survey-MLCS) Key Indicators နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးခြင်း၊ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှု အမျိုးသားအဆင့် မဟာဗျူဟာ(National Strategy for Development of Statistics-NSDS)စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်မှုအပေါ်ဆွေးနွေးခြင်း၊ တရားဝင်စာရင်းအင်းများ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဝေခြင်း ဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံဖလှယ်ခြင်း၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှတ်တမ်း အချက်အလက်များနှင့် စာရင်းအင်း ဆိုင်ရာစစ်တမ်းနှင့် သန်းခေါင်စာရင်းအချက်အလက်များ အသုံးပြုမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

      လေ့လာရေးခရီးစဉ်တွင် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ ဦးဆောင်၍ အဖွဲ့ဝင်(၄)ဦး၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပညာရေး သုတေသန၊ စီမံကိန်းနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနမှ (၁)ဦး၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ (၁)ဦး၊ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနမှ(၁)ဦး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန၊ လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနမှ (၁)ဦးဖြင့် စုစုပေါင်း(၉)ဦး သွားရောက်ခဲ့ပါသည်။