၂၀၂၂ ခုနှစ် ကိုရီးယားသုတေသနဌာန၏ အထူးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးသန်းဇော် တက်ရောက် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၂၄) ရက်နေ့မှ (၂၅) ရက်နေ့အထိ

ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၊ ဟနွိုင်းမြို့တွင် ၂၀၂၂ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ကိုရီးယားသုတေသနဌာန၏ အထူးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊  ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊  ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးသန်းဇော် တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ အမျိုးသားစာရင်းအင်းရုံးမှ အကြီးအမှူးများ၊ အာဆီယံအသိုက်အဝန်းစာရင်းအင်းစနစ် ကော်မတီဝင်များနှင့် ဆပ်ကော်မတီ ဝင်များ၊ လုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်များ၊ အာဆီယံစာရင်းအင်းဌာနခွဲ (ASEANstats)နှင့် အာဆီယံပေါင်းစည်းမှု စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန (AIMD) များမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်များတက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

အဆိုပါအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် ကိုရီးယားအစိုးရနှင့် အာဆီယံနိုင်ငံအစိုးရအဖွဲ့အစည်းများမှ အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် မူဝါဒများပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကို အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်နေမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အတွေ့အကြုံနှင့် အသိပညာဗဟုသုတများ အမြင်ချင်း ဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး အာဆီယံနိုင်ငံများ၏ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါအတွင်း၌ ရင်ဆိုင်နေရသည့် စိန်ခေါ်မှုများ၊ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါအလွန် အာဆီယံနိုင်ငံများ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင် ကိုရီးယား နိုင်ငံမှ ပူးပေါင်းပါဝင်‌ဆောင်ရွက်မည့် အခန်းကဏ္ဍများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

,