ထုတ်လုပ်သူဈေးဆနှုန်းကိန်းအချက်အလက်များစုစည်းခြင်းဆိုင်ရာနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်အခြေခံသဘောတရား များသင်တန်းပို့ချ

,

ထုတ်လုပ်သူဈေးဆနှုန်းကိန်း အချက်အလက်များ စုစည်းခြင်းဆိုင်ရာနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အခြေခံသဘောတရားများသင်တန်းTraining on Principles and Compilation of PPI ကို            နေပြည်တော်ရှိ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ ရုံးအမှတ်(၃၂) သင်တန်းခန်းမတွင် ၃၀-၄-၂၀၁၈ ရက်နေ့နံနက် ( ၉ : ၃၀) နာရီမှ စတင်ဖွင့်လှစ်သင်ကြားရာ IMF မှ ဘာသာရပ်ကျွမ်းကျင်သူ  Ms. Katherine Ruth Pegler က လာရောက်ပို့ချခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါသင်တန်းကို (၃၀-၄-၂၀၁၈) မှ (၁၁-၅-၂၀၁၈) အထိ ၁၀ရက်ကြာပို့ချမည်ဖြစ်ပြီး ဗဟို စာရင်းအင်းအဖွဲ့ (ရုံးချုပ်)မှ သင်တန်းသား (၁၃)ဦး၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်ရုံးခွဲများမှ သင်တန်းသား(၁၅)ဦးနှင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)မှ သင်တန်းသား(၂)ဦး တက် ရောက်ကြပါသည်။ သင်တန်းကာလအတွင်း ထုတ်လုပ်သူဈေးဆနှုန်းကိန်း (PPI) တွက်နိုင်ရန် အတွက် PPI Roadmap တိုးတက်မှုအခြေအနေကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ PPI Weights ၊ Sampling Frame နှင့် Enterprise Questionnaire Design နှင့် Data Collection Planning စသည့် PPI အချက်အလက်များ စုစည်းခြင်းဆိုင်ရာများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အခြေခံ သဘောတရားများကို သင်ကြားပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

နေပြည်တော် ဧပြီ  ၃၀