စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ အမျိုးအစား ခွဲခြားခြင်းဆိုင်ရာ မြန်မာ့စံပြု သင်္ကေတများ (MSIC) စာအုပ်ထုတ်ပြန်နိုင်ရေးအတွက် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးသည့် အစည်းအဝေးကျင်းပ

,

ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့သည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် စီးပွားရေး ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများအားလုံး (All Economic Sectors)၏ သင်္ကေတများ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ကုလသမဂ္ဂစာရင်းအင်းဌာနခွဲမှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စံပြုလုပ်ငန်း သင်္ကေတခွဲခြားခြင်းစနစ် (အတွဲ-၄) (ISIC- Rev 4) အပေါ်အခြေခံ၍ သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများနှင့် ပူးပေါင်းကာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းဆိုင်ရာ မြန်မာ့စံပြု သင်္ကေတများ Myanmar Standard Industrial Classification (MSIC) စာအုပ်ထုတ် ပြန်နိုင်ရေးအတွက် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး သည့် အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၈ ခုနှစ် မတ်လ (၂၈) ရက် ၊ နံနက် (၁၀း၀၀) နာရီ အချိန်တွင်  ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ ၊ ရုံးအမှတ် (၃၂) အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါ သည်။

          ဆွေးနွေးပွဲသို့ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာဝါဝါမောင်၊ သက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနများမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ ၊ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးများ၊ ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီးများမှ စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များ၊ စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်များမှ စာရင်းအင်းပညာရှင်များ၊ သုတေသနအဖွဲ့များ၊ တာဝန်ရှိသူများ အပါအဝင် စုစုပေါင်း (၁၂၀) ဦးခန့် တက် ရောက်ကြပါသည်။

          ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာဝါဝါမောင်မှအဖွင့်အမှာ စကားပြောကြားရာတွင် ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှစတင်၍ ဆောင်ရွက်ခဲ့သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ အမျိုးအစား ခွဲခြားခြင်းဆိုင်ရာ မြန်မာ့စံပြုသင်္ကေတများ Myanmar Standard Industrial Classification (MSIC)သည် သက်ဆိုင်ရာဌာနများအားလုံး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၏ မှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်ပါကြောင်း  ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာစုစည်းမှုများ၊ တင်ပြမှုများတွင် သင်္ကေတအမျိုးအစားအလိုက် အသုံးပြုနိုင်စေရန်၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်သူများ ၊ စာရင်းအင်းစုဆောင်းသည့်ပုဂ္ဂိုလ်များ (သို့) အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် မြန်မာ့စံပြုသင်္ကေတများ (MSIC)ပါ အတန်းအစားနှင့် လုပ်ငန်းသင်္ကေတများအတိုင်း ရေးသွင်းဆောင်ရွက်ကြခြင်းဖြင့် ဒေသအလိုက်လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံအလိုက်လည်းကောင်း ၊အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလိုက်လည်းကောင်း နှိုင်းယှဉ်လေ့လာရာတွင် အဆင်ပြေလွယ်ကူစေသည်သာမက အမျိုးသားစာရင်းအင်းစနစ်  ၂၀၀၈ (SNA - 2008) ကို တိုင်းပြည်၏ စုစုပေါင်း ပြည်တွင်း ထုတ်ကုန်တန်ဖိုး (GDP) တွက်ချက်ရာတွင်လည်းကောင်း ၊ နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အခြေအနေများ အားလုပ်ငန်းအုပ်စုအလိုက်လေ့လာသုံးသပ်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများစီးဝင်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ အခွန်အကောက်မျာကောက်ခံရာတွင်လည်းကောင်း အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် မြန်မာ့စံပြုသင်္ကေတများ (MSIC) စာအုပ်ကို ပြုစုရခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း ၊ နောင်အနာဂတ်ကာလတွင်ဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာမည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရပ်များအတွက်လည်း MSIC ကို ခေတ်စနစ်နှင့်လျော်ညီအောင် မွမ်းမံရန်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့အနေဖြင့် မြန်မာနေထိုင်မှု အခြေအနေစစ်တမ်း ၊ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ပိုင်တစ်နိုင် အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်း(ကုန်ထုတ်လုပ်မှု) စစ်တမ်းနှင့် ပုဂ္ဂလိကယာဉ်သယ်ယူပို့ ဆောင် ရေးကဏ္ဍ  စစ်တမ်းများကောက်ယူခဲ့ပါကြောင်း ၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ အားလုံး(All Economic Sectors)အတွက် သင်္ကေတ အမျိုးအစား စံသတ်မှတ်ပြုစုထားသည့် မြန်မာ့စံပြုသင်္ကေတများ (MSIC) စာအုပ်ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မတ်လကုန်၌ ထုတ်ပြန်နိုင်ရန်အတွက် စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေပါကြောင်း၊ MSIC ကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်မည်သည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် တိုးတက် မှုအလားအလာရှိ၍ မူဝါဒအရအားပေးကူညီနိုင်မည်ကို အသေးစိတ်သိရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပါကြောင်း ၊စျေးကွက်စီးပွား ရေးစနစ် ကို ဦးတည်ဖော်ဆောင်နေသည့်အတွက် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ ကိုအစိုးရမှ မူဝါဒ များ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ချမှတ်နိုင်ရန် ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းများ၏ထုတ်လုပ်မှု များ ၊ ရင်းနှီးမြှုပ် နှံမှုများ၊သွင်းကုန်အခြေအနေများ ၊ကုန်ကြမ်းအသုံးပြုမှုများကိုသိရှိရန်လိုအပ်ပါ ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏အမျိုးသားစာရင်းအင်းစနစ်ကို တညီတညွတ်တည်းထပ်တူညီအောင်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးကြသော သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၊ ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်း အသီးသီးမှကိုယ်စား လှယ်များအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

          ဆက်လက်၍ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာဝါဝါမောင် မှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းဆိုင်ရာ မြန်မာ့စံပြုသင်္ကေတများ Myanmar Standard Industrial Classification (MSIC) စာအုပ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။

        ထို့နောက်တက်ရောက်လာသူများမှ မေးမြန်းဆွေးနွေးမှုများအား ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာဝါဝါမောင်က ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပြီး အစည်းအဝေးအား နေ့လည် (၁၂:၀၀) နာရီတွင် ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

(သတင်းစဉ်)

နေပြည်တော် ၊ မတ်လ ၂၈ ရက်

,