စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ရုံးမှ ဝန်ထမ်းများနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးထွန်းဇော်နှင့်အဖွဲ့သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ ဝန်ထမ်းများနှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ရုံး အစည်းအဝေးခန်းမတွင် တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။

အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲတွင် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးထွန်းဇော်မှ စာရင်းအင်းအချက်အလက်မှန်ကန်ရေးနှင့် အရည်အသွေးပြည့်ဝရေးကော်မတီ၊ ကလေးလုပ်သား စစ်တမ်း၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်စစ်တမ်းတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးပြောကြားပြီး လိုအပ်သည်များကို လမ်းညွှန်မှာကြားခဲ့ပါသည်။