မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ပ ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် စာရင်းအင်းများ ပြည့်စုံမှန်ကန်စေရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး

(၂၄-၁၂-၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် Virtual Meeting ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ပ ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် စာရင်းအင်းများ ပြည့်စုံမှန်ကန်စေရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးထွန်းဇော်က ဦးဆောင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးသို့ ကုန်သွယ်ရေး ဦးစီးဌာန၊ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနနှင့် အခြားသက်ဆိုင်ရာဌာနများမှ ကိုယ်စားလှယ် စုစုပေါင်း (၁၂) ဦး တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် ပြည်ပပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် စာရင်းအင်းများ ပြည့်စုံမှန်ကန်စေရေးအတွက် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ အောက်တိုဘာလမှ စက်တင်ဘာလအထိ နှစ်ချုပ်အမှန်စာရင်းညှိနှိုင်းခြင်းနှင့် ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် တွေ့ကြုံရမည့် အခက်အခဲများကို ဆွေးနွေး ခဲ့ကြပါသည်။