မြန်မာနိုင်ငံ၏ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးမှုပန်းတိုင်ဆိုင်ရာ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း၊ အကဲဖြတ်စိစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ အသိပညာပေးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃၀) ရက်နေ့တွင် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးမြို့ရှိ FAMOUS HOTEL ၌ မြန်မာနိုင်ငံ၏ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးမှုပန်းတိုင်ဆိုင်ရာ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်စိစစ်ခြင်း အသိပညာမြှင့်တင်မှုအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီး၊ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဦးညွန့်ရွှေ တက်ရောက်အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ ပါသည်။ ထို့နောက် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က မြန်မာနိုင်ငံ၏ စဉ်ဆက် မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးမှုပန်းတိုင်ဆိုင်ရာ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း၊ အကဲဖြတ်စိစစ်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏ လက်ရှိအခြေအနေများကို ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးများ၊ ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများနှင့် ပဲခူးတိုင်းဒေသ ကြီး၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

, ,