၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မေလ (၉) ရက်နေ့တွင် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး ဦးစီးဌာန၏ ဝန်ထမ်းထု ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ

,

စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏ ဝန်ထမ်းထုဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲအခမ်းအနားကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊  မေလ (၉) ရက်နေ့ နံနက် (၁၀) နာရီတွင်

ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အခမ်းအနားတွင် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဌေးအောင်က အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားရာတွင်

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ အမျိုးသားစီမံကိန်းပထမ ( ၆ ) လပတ် အစီရင်ခံစာရေးသား ပြုစု တင်ပြခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ၊

ဝန်ထမ်းမျာအနေဖြင့် ရုံးလုပ်ငန်းတာဝန်များထမ်းဆောင်ရာတွင် ဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်

ကိစ္စရပ်များနှင့် အမှုထမ်း များ၏ ရာထူးတိုးမြှင့်ရေးဆောင်ရွက်နေမှုများကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍

အုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးကျင်ဌေးက ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် အမျိုးသားစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းလုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာများနှင့်

ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေး ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါ်ခင်မာဆွေက ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်၊

အမျိုးသားစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှ အဆိုပြုတင်ပြလာသော ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာ

စာရင်းအင်း အချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်သည့် လုပ်ငန်းအစီအမံများကို ဆွေးနွေးတင်ပြရာ

အုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးမှ အကြံပြုဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က

ဆွေးနွေးတင်ပြချက်များအပေါ် ဆောင်ရွက် ရမည့် လုပ်ငန်းအစီအမံများကို ရှင်းလင်းမှာကြားပြီး အခမ်းအနားကို ရုတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။