မက်ခရိုစီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုကဏ္ဍခွဲ၊အသုံးစရိတ်စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ဒုတိယအကြိမ် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ

, ,

မက်ခရိုစီးပွားရေးစီမံခန့်မှုကဏ္ဍဆိုင်ရာပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့အောက်ရှိမက်ခရိုစီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုကဏ္ဍခွဲ၊ အသုံးစရိတ်

စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု၊ တိုးတက်မှုအခြေအနေတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဒုတိယအကြိမ်ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို

၆-၅-၂၀၁၉ ရက်နေ့၊ နံနက် (၁၀:၀၀) နာရီတွင် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၌ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအစည်းအဝေးသို့

လုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်များနှင့် တာဝန်ရှိသူများစုစုပေါင်း(၁၉) ဦး တက်ရောက် ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင်ပထမ(၃)လပတ်

အသုံးစရိတ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့၏ အစီရင်ခံစာတင်ပြပြီးမှုအခြေအနေ၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု၊ တိုးတက်မှုအခြေအနေနှင့်

ဒုတိယ(၃) လပတ်အသုံးစရိတ်လျာထားချက်အတွင်းမှ ဇန်နဝါရီလနှင့် ဖေဖော်ဝါရီလထိ သုံးစွဲပြီးအခြေအနေများအပေါ်

သုံးသပ်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။