ဒုတိယအကြိမ်၊ စီမံကိန်းနှင့်ဘတ်ဂျက်ပြုစုရာတွင်MSDP နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ

, , ,

ဒုတိယအကြိမ်၊ စီမံကိန်းနှင့်ဘတ်ဂျက် ပြုစုရာတွင် MSDP နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်

မတ်လ ၁၁ ရက် မှ မတ်လ ၁၂ ရက်နေ့ထိ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၃၂) အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ရေရှည်တည့်တံ့ပြီး ဟန်ချက်ညီသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် မှု့ စီမံကိန်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ Project Bank

ညွှန်ကြားချက်ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် ရသုံးမှန်းခြေ ငွေစာရင်းရေးဆွဲခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲသို့

ပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများမှ အရာထမ်းများ စုစုပေါင်း (၆၅) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။