စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာနနှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်တို့ ပူးပေါင်း၍ Electronic Capital Budget Submission Forms ဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပခြင်း

,

စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာနနှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်တို့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အီလက်ထရောနစ်စနစ်ဖြင့် ငွေလုံးငွေရင်း

အသုံးစရိတ် တောင်းခံမှုပုံစံ (Electronic Capital Budget Submission Forms) ဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်

ဒီဇင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့၊ နံနက် ၉ နာရီတွင် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၌ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ဆွေးနွေးပွဲတွင်

Electronic Capital Budget Submission Form ဖြင့် စုစည်းရာတွင် ကြုံတွေ့ရသည့် အခက်အခဲများ ဖြေရှင်းပုံကို

လက်တွေ့ ရှင်းလင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးပွဲသို့ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၊ ကဏ္ဍများမှ ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်  ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော

အဖွဲ့ဝင် ၂၃ ဦး တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး နေ့လည် ၁၂ နာရီတွင် ဆွေးနွေးပွဲ ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။