နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း အသက်အာမခံ (ကာလတို) ထားရှိရေး ကိစ္စများ ရှင်းလင်းပွဲ

,

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)၊ အစည်းအဝေးခန်းမ (၁) ၌

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း အသက်အာမခံ (ကာလတို)  ထားရှိရေး ကိစ္စများကို မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း (နေပြည်တော်) မှ လာရောက် ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ရာ

စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန (ရုံးချုပ်) မှ ဝန်ထမ်းဦးရေ (၁၀၀) ခန့် တက်ရောက် ခဲ့ကြပါသည်။