စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏ အသိပညာဖလှယ်ပွဲ (Knowledge Sharing) အစီအစဉ်

,

၁။      စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယဦးစီးမှူး၊ ဒေါ်နှင်းဝတ်ရည်စိုးသည် ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းကျောင်းတွင်ဖွင့်လှစ်သည့်  Information  Security  Management  System သင်တန်းသို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီး အဆိုပါသင်တန်းနှင့်ပတ်သက်၍ အသိပညာဖလှယ်ပွဲ (Knowledge Sharing) ကို ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၉ ရက်  (နေ့လည် ၁၅:၀၀ နာရီမှ ၁၆:၀၀ နာရီထိ)  စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန သင်တန်းကျောင်း၌  ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

၂။       အသိပညာဖလှယ်ပွဲတွင် ဒေါ်နှင်းဝတ်ရည်စိုးက လေ့လာသင်ယူခဲ့ရသည့် အသိပညာများ၊ အတွေ့အကြုံများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပြီး တက်ရောက်လာသူများ၏ မေးမြန်းဆွေးနွေးချက်များကို ပြန်လည်ရှင်းလင်းခဲ့ပါသည်။

၃။      အသိပညာဖလှယ်ပွဲသို့ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းစုစုပေါင်း (၃၅) ဦး ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။